GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

                                                                                                                                                                               Міністерство освіти і науки України
                                                                                                                                                                                   Департамент атестації кадрів
                                                                                                                                                                                          Вищої кваліфікації
                                                                                                                                                                                Спецвипуск газети “Освіта України”


Повідомлення
Про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук


Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Манойлов Кирило Юрійович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Назва дисертації – “Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного токсину”
Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія
Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9, тел. (044)234-59-74)
Науковий керівник – Колибо Д. В., доктор біол. наук, професор, завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імунології (Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України).
Офіційний опонент – Верьовка С.В., доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біохімії (Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України)
Офіційний опонент – Кропивко С.В., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу функціональної геноміки, (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 260.240.01,
д.б.н., професор, академік НАН України Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

Loading...

Відгук

на дисертаційну роботу Манойлова К. Ю.«Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів молекули дифтерійного токсину» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )