Повідомлення

Про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача – Пиршев Кирило Олександрович

 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Назва дисертації – «Особливості структурної організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та ериптозу»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон - Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9. тел. 044-234-59-74).

Науковий керівник – Демченко Олександр Петрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник.

Офіційний опонент – Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут біології клітини НАН України).

Офіційний опонент – Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики (Інститут фізіології ім. Богомольця НАН України).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                   Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 

Loading ...

Відгук

на дисертаційну роботу Пиршева К.О.«Особливості структурної організації ліпідів плазматичної мембрани за апоптозу та ериптозу» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія(ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )