GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

НАУКОВІ НАПРЯМИ

Діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України

спрямована на проведення фундаментальних досліджень з найбільш пріоритетних

проблем біохімії тварин і людини, молекулярної біології, біотехнології та нанобіотехнології,

а також робіт з метою створення препаратів біологічно активних речовин, лікарських

препаратів, діагностикумів і засобів для медичної практики, сільського господарства та

ветеринаріїза такими трьома головними науковими напрямами, затвердженими

Президією НАН України:

-          дослідження структури, фізико-хімічних властивостей і біологічних функцій складних білкових та надмолекулярних систем;

-         

-          вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними речовинами;

-         

-          розробка біотехнологій та нанобіотехнологій для медицини, сільського господарства, екології та промисловості.


В Інституті збережені та продовжують функціонувати традиційні наукові школи в галузі вивчення метаболічних перетворювань, структури і функції біологічних макромолекул, вітамінології, молекулярної біології та імунології, біохімії нервової системи, а також м’язової біохімії. Набули подальшого розвитку дослідження, спрямовані на вирішення актуальних проблем молекулярної імунології та молекулярної біології, біохімічної мембранології, біотехнології, на з’ясування біохімічних механізмів внутрішньоклітинної сигналізації та дослідження в галузі сенсорних систем і технологій.

Основні поточні наукові проекти

1. Відділ нейрохімії
«Екзоцитоз та активний транспорт нейромедіаторів у пресинапсі в нормі та за умов розвитку нейропатологій: регуляція, рецептор-опосередкована модуляція та пошук шляхів нейропротекції» (01.01.2014 р. – 31.12.2018 р., науковий керівник – д.б.н. Т.О. Борисова).

 

2. Відділ біохімії м’язів
«Вивчення біохімічних механізмів спряження збудження та скорочення в гладеньком’язових клітинах» (01.01.2014 р. – 31.12.2018 р., науковий керівник– акад. НАН України С.О. Костерін).

 

3. Відділ структури і функції білка

«Вивчення механізму формування фібринового каркасу тромбу та розробка діагностикумів стану системи гемостазу при запальних процесах, серцево-судинних захворюваннях та хірургічних втручаннях» (01.01. 2014 – 31.12. 2018 р., науковий керівник – чл.-кор. НАН України Е.В. Луговськой).

4. Відділ біохімії вітамінів і коензимів
«Роль вітамінів А, Е, В1 , РР, D3, убіхінону та їх коферментів у забезпеченні функціонування спеціалізованих клітин за норми та за умов ініціації їх загибелі» (01.01.2012 р. – 31.12. 2016 р., науковий керівник чл. - кор. НАН України Г.В. Донченко).

 

5. Відділ хімії і біохімії ферментів
«Механізми регуляції плазміноген/плазміном міжмолекулярних та міжклітинних взаємодій     в системі гемостазу за норми та патології» (І кв. 2013р. –
IV кв. 2017 р., науковий керівник – д.б.н. Т.В. Гриненко).


6. Відділ молекулярної імунології

«Вивчення структури і функцій протеїнів і пептидів та їх використання для біомедицини» (I кв. 2014 р. – IV кв. 2018 р., науковий керівник – акад. НАН та НАМН України С.В. Комісаренко).

 

Лабораторія імунології клітинних рецепторів

«Дослідження механізмів про-запалювальної дії антитіл проти α7 субтипу нікотинових ацетилхолінових рецепторів в мозку та розробка засобів корекції їх патологічного впливу з метою профілактики розвитку хвороби Альцгеймера» (17.04. 2015 – 31.12. 2019 р., науковий керівник член-кор. НАН України М.В. Скок).

Лабораторія імунобіології

            «Розробка засобів для інгібування мітогенної активності гепарин-зв’язувального  EGF-подібного фактору росту» (17.04. 2015 – 31.12. 2019 р., науковий керівник д.б.н. Д.В. Колибо).

Лабораторія нанобіотехнологій

«Дослідження флуоресцентних нанокомпозитів і їх взаємодії з клітинними мембранами» (І кв. 2013р. – IV кв. 2015р., науковий керівник – д.б.н. О.П. Демченко)

 

7. Відділ регуляції обміну речовин
Завідувач – Сергій Григорович Шандренко, канд..біол. наук
Tel.:+ (380-44) 234-43-45, E-mail:
sergshandr@gmail.com

“Впровадження у практику комплексу сенсорних пристроїв для діагностики гелікобактеріозу шлунка, непереносимості лактози та бронхіальної астми” (18.02.2013 р. – 31.12.2017 р., науковий керівник – к.б.н. С.Г. Шандренко)
Вивчення шляхів та механізмів контролю за перебігом основних біоенергетичних і біосинтетичних процесів, пошук можливостей їхньої корекції при порушеннях різного ґенезу природними низькомолекулярними метаболітами.

 

8.Відділ біохімії ліпідів

«Дослідження дії N-стеароїлетаноламіну за інсулінорезистентного стану та експериментальних когнітивних порушень у ссавців» (01.01.2014 р. - 31.12. 2018 р., науковий керівник – чл.-кор. НАН та НАМН України Н.М. Гула).

 

9. Відділ молекулярної біології

«Молекулярні основи взаємодії генів в механізмах регуляції їх експресії» (01.01.2011 р. - 31.12.2015 р., науковий керівник – д.б.н. О.Г.Мінченко)

 

10. Відділ науково-технічної інформації

«Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України в галузі біохімії, нано- та біотехнологій для потреб медицини, сільського господарства, екології, промисловості. Історія, сьогодення, перспективні інновації» (01.01.2015 – 31.12.2017 рр., науковий керівник – к.б.н. В.М. Данилова).

 

Лабораторія сигнальних механізмів клітин

«Сигнальні мережі, залежні від адаптерного протеїну Ruk/CIN85, у контроліпроліферативного потенціалу, міграції й метастазування пухлинних клітин» (01.01.2015 – 31.12.2019, науковий керівник – д.б.н. Л.Б. Дробот)

Лабораторія медичної біохімії

«Синергізм метиленбісфосфонату і вітаміну D3 у регулюванні NF-κB- залежних остеотропних цитокінів остеобластно-остеокластної системи ремоделювання кісткової тканини за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу» (17.04. 2015 – 31.12. 2019 р, науковий керівник д.б.н. М.М. Великий)

Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна.

Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.