GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

МІЖНАРОДНІ ЗВ`ЯЗКИ

В Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України активно впроваджуються форми міжнародної кооперації вітчизняних і зарубіжних вчених у вирішенні цілої низки наукових проблем. Міжнародна співпраця проводиться за спільними проектами, використовуються можливості міжнародних фондів у науковому співробітництві. Проводиться робота на основі двосторонніх договорів із закордонними науковими центрами, у рамках протоколів про співпрацю із зарубіжними академіями, а також за грантами, що фінансуються міжнародними організаціями.

За останні роки налагодилась співпраця і допомога з боку Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) і Міжнародного Союзу Біохіміків та Молекулярних Біологів (IUBMB). FEBS надає фінансову підтримку молодим вченим інституту, що дає можливість відшкодувати витрати, пов’язані з відвіданням щорічного Конгресу FEBS та IUBMB, а також курсів FEBS.

Особливо важливою є участь директора Інституту біохімії академіка НАН України Комісаренка С.В. як президента Українського біохімічного товариства у засіданні Ради FEBS (FEBS CouncilMeeting). Вона відбувається під час роботи конгресу, до неї входять представники усіх біохімічних товариств країн членів FEBS. Рада FEBS підводить підсумки діяльності комісій, робочих груп FEBS та його членів, розробляє стратегію діяльності товариства. У рамках засідання Ради FEBS Комісаренко С.В. започаткував серію дискусій щодо проблем біоетики та біобезпеки, які викликали значний інтерес і широкий відгук серед членів Ради.

Українське біохімічне товариство та його базова установа – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України отримують підтримку FEBS щодо компенсації оплати доступу до наукової літератури в електронній базі даних HINARI.

У 2014 р. Польське біохімічне товариство виділило 10 спеціальних стипендій для відвідання молодими вченими з України першого Конгресу BIO 2014, (Варшава, Польща)Польського біохімічного товариства та Товариства клітинних біологів та ін., аплікації щодо отримання стипендій були зібрані та проаналізовані в Інституті біохімії. Четверо молодих вчених Інституту відвідали цю конференцію.

В 2014 р. на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна була проведена  міжнародна школа-конференція «Present and future of fluorescence microscopy and spectroscopy». Цей захід був запланований в рамках трирічного україно-угорсько-швейцарського проекту “Swiss-Ukrainian-Hungarian institutional partnership: strengthening research and education in the field of advanced fluorescence techniques”, що передбачає взаємодію між трьома інститутами-партнерами, які мають відповідну базу для проведення сучасних  флуоресцентних досліджень, а координаторами проекту від кожної сторони виступають провідні спеціалісти в цій галузі: 1) Gabor Csucs - Light Microscopy Centre – ETH Zurich – Швейцарія 2) Демченко О. П. – Інститут біохімії ім. Палладіна НАН України 3) Miklos Nyitrai - Department of Biophysics - University of Pecs - Hungary. Проект підримується програмою наукового співробітництва “Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland” (SCOPES 2012-2014) Швейцарської Наукової Фундації (Swiss National Science Foundation). Основна мета такого співробітництва – обмін практичним та теоретичним досвідом в області флуоресцентної мікроскопії та спектроскопії та організація курсів-конференцій для молодих науковців.

Традиційні двосторонні українсько-польські Парнасівські конференції з сучасних проблем біохімії, клітинної і молекулярної біології проводяться з 1996 р. почергово раз на 2 роки в Україні та Польщі. Успішність періодичних зустрічей вчених двох країн визначила трансформування Парнасівських конференцій у формат міжнародних із широким міжнародним представництвом. Важливою віхою у цьому процесі стало залучення Ізраїльського біохімічного товариства до підготовки і проведення Парнасівських конференцій, що вперше сталося у Варшаві з 27 по 31 серпня 2011 р.

На базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся важливий національний науковий форум з міжнародною участю – XІий Український біохімічний Конгрес. Організатори конгресу: Національна академія наук України, Українське біохімічне товариство, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка за підтримки Міністерства науки і освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України та FEBS. Підтримка з боку FEBS у проведенні Конгресу була досить суттєвою. Від імені FEBS професор Матіас Шпринзл з Університету Баурец, Німеччина, привітав учасників на церемонії відкриття Конгресу, професор Вольфганг Баумейстер, директор Інституту біохіміїМакса Планка з Німеччини, прочитав лекцію "Молекулярні машини внутрішньоклітинної деградації білка». Пленарна лекція професора Хауминга Янг, президента Пекінського інституту генома, під назвою "Проект геному людини. Геноміка і біологічне століття", також привернула увагу учасників.

Плідно працює Українська асоціація з біобезпеки на базі Інституту біохімії. Президент – академік НАН України С.В. Комісаренко. Основною метою діяльності Української асоціації з біобезпеки є збір інформації та поширення знань з питань біобезпеки, біозахисту та біоетики серед фахівців у галузі наук про життя, працівників біотехнологічної та фармацевтичної промисловості.

У квітні 2014 р Інститутом біохімії, Національною академією наук України та Українською асоціацією з біобезпеки був організований семінар "Введення в біобезпеку, біозахист та проблему подвійного призначення в галузі біотехнології" в рамках проекту Р 18 міжнародного співробітництва "Міжнародна мережа університетів та інститутів для підвищення обізнаності про подвійне призначення у біотехнології".

З 4 по 6 жовтня 2014 р. Українською асоціацією з біобезпеки у Києві в рамках проекту УНТЦ № 633 була проведена міжнародна конференція "Розповсюдження знань та освіта з біобезпеки та біозахисту в Україні». У конференції брали участь 47 учасників, у тому числі 33 делегата з 20 українських університетів та 5 дослідних наукових інститутів, 9 учасників з інших країн (Великобританія, Грузія, Німеччина, Фінляндія і Республіка Вірменія), 2 представника УНТЦ. Під час конференції 8 іноземних викладачів представили усні доповіді.

В 2014 році в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України проводилась наукова співпраця на основі угод про науково-технічне співробітництво та грантів із закордонними науковими центрами:

 • Лабораторією фізіології Ліверпульського Університету, Велика Британія;
 • Національним онкологічним центром Японії, м. Кашина, Японія;
 • Університетом Бордо-1, м. Бордо, Франція;
 • Державним університетом Арізони, м. Фенікс, США;
 • Кардіффським університетом, м. Кардіфф, Велика Британія;
 • Інститутом експериментальної біології ім. Ненцького, Варшава, Польща;
 • Інститутом біології Білостокського Університету, Польща;
 • Медичним центром Седар – Синай, Каліфорнія, США;
 • Медичною школою м. Ганновера, Німеччина;
 • Університетом Оулу, Фінляндія;
 • Університетом Східної Кароліни;
 • Інститутом фармакології і біохімії НАН Білорусії, м. Гродно;
 • Інститутом біології, Шандунської провінції, Китай;
 • Середземноморським Університетом, Марсель, Франція;
 • фірмою Хешенгтанг, Ветеринарно-Фармацевтична компанія, ЛТД. (Guangzhou Heshengtang Veterinary Pharmaceutical CO., LTD), м. Гуанчжоу, Китайська Народна Республіка;
 • Пекінським інститутом геному;
 • Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, факультетом фундаментальної медицини (Москва, Росія);
 • Інститутом макромолекулярної хімії Академії Наук Чеської республіки;
 • Інститутом експериментальної ендокринології Словацької академії наук, м. Братіслава, Словакія;
 • Інститутом проблем хімічної фізики РАН (м. Черноголовка, Росія);
 • Цюріхським Університетом (Швейцарія).

Основні напрямки зовнішньоекономічної діяльності Інституту здійснюються у 2014 р. відповідно до грантів міжнародних організацій та міжнародних договорів (всього 7 міжнародних проектів):

 • Проект, що виконується за договором НАН України та АН Чехії ”Розробка, створення та характеристика магнітних наночасток з поверхнею модифікованою аналогом вітаміну Е” (м. Прага, Чехія).
 • Проект, що виконується за договором НАН України та АН Польщі ”Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у забезпеченні нейронального фенотипу клітин РС12 за умов нормоксії та гіпоксії ” (м. Варшава, Польща).
 • Договір Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України ” Люмінесценція нанокристалів срібла (м. Геттінген, Німеччина).
 • Грант НАНУ-УНТЦ №5974 «Отримання стабільних ліній пухлинних клітин, що експресують ознаки CSCs, для розробки та моніторингу ефективності нових протипухлинних препаратів»
 • Грант SCOPESIZ73Z0_152361 «c-MybandRuk/CIN85 modulatethesignalinginbreastcancertherebyaffectingmetastasis»(м. Цюріх, Швейцарія).
 • Двосторонній проект Р№ 18 з науково-культурним центром ім. О. Вольта, офіс мережі Ландау, Комо, Італія "Міжнародна мережа університетів та інститутів для підвищення обізнаності про подвійне призначення у біотехнології", (Італія).
 • Грант УНТЦ №Р 633 «Освіта та поширення знань в Україні» з Центром британської програми біологічних досліджень.

Участь у Європейських рамкових програмах є пріоритетним та перспективним напрямком міжнародної діяльності Інституту. В Інституті поглибилася співпраця з Федерацією Європейських біохімічних товариств (FEBS) і Міжнародним Союзом Біохіміків та Молекулярних Біологів  (IUBMB). Інтенсифікувалась співпраця з Асоціацією регіональної кооперації із здоров’я, науки та технологій (RЕCOOP HST), яка об'єднує кілька інститутів Західної та Східної Європи з метою накопичення інноваційних біотехнологій на регіональному рівні та виходу на глобальний ринок.

Подією 2014 року стало підписання керівництвом Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Пекінського інституту геноміки (BGI-China) Китайської Академії наук, який є найпотужнішим у світі по секвенуванню геномів, договору щодо співпраці двох інститутів з визначення геномів людини та інших організмів. Договір підписано проф. С. Комісаренком та проф. Х. Янгом, президентом Пекінського інституту геному.

Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна.

Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.