GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Кормова домішка для птиці

(Права на винахід захищено патентом України)

            Використання кормової домішки для птиці приводить до збільшення живої ваги, привісків і накопиченню жиророзчинних вітамінів Е і А тканини печінки.

Кормова домішка для птиці значно підсилює дію вітаміну Е і виражається в:

  • зниженні вмісту перекисів;
  • гальмуванні процесів аутоокислення;
  • підвищенні рівня енергетичного обміну в тканинах;
  • активації транспорту вітаміну Е в результаті зростання проникності клітинних мембран.

Завдяки застосуванню кормової домішки для птиці в корм тварин, збільшується збереженість поголів’я і привісків птиці у зв’язку з більш високим накопичення вітамінів Е і А та активацією сукцинатдегідрогеназної активності в тканині печінки, що дозволяє знизити рекомендовану дозу вітаміну Е в кормі тварин в два рази без втрати його біологічної ефективності.

Розробка знаходиться на стадії напівпромислових випробувань.

Розроблено Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01601, Україна

Довідки: Тел.: 380-44-235-71-57; Fах: 380-44-279-63-65;

Е-таil: tto@biochem.kiev.ua