GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб відновлення та активації ендогенних систем біосинтезу та функціонування убіхінону в організмі.

(Права на винахід захищено патентом України)

  З віком синтез убіхінону (коферменту Q), одного з основних членів ланцюгу дихання мітохондрій, протікає менш ефективно, і це є однією з причин зниження процесів дихання та енергоутворення в клітинах, наслідком чого може бути виникнення ряду захворювань. Крім того, вміст коферменту Q змінюється при різноманітних патологічних станах: діабеті, серцево-судинній недостатності, злоякісних новоутвореннях, захворюваннях крові, м’язовій дистрофії, рентгенівському опроміненні, хіміотерапії, різноманітних стресових ситуаціях, переохолодженні, гіпоксії, важкому фізичному навантаженні, вітамінній недостатності в організмі.

Тому, незважаючи на здатність організму синтезувати убіхінон, часто виникає потреба в підвищенні його вмісту, особливо за патологічних станів.

Проблему дефіциту убіхінону вирішують шляхом споживання збагачених на кофермент Q харчових добавок та за допомогою безпосереднього введення його препаратів. В багатьох країнах препарати коферменту Q знайшли широке використання. В Україні вони не виробляється, а ввезення з-за кордону обмежене у зв’язку з високою вартістю.

Проте використання екзогенного коферменту Q не супроводжується активацією ендогенного його синтезу, що викликає потребу в постійному прийомі препарату. Наслідком цього, по-перше, може бути розвиток, так званого, синдрому відміни, тобто пригнічення ендогенного синтезу, навіть нижче вихідного рівня, після закінчення прийому препарату, по-друге, це є економічно невигідно. Тому виникає потреба пошуку можливих шляхів активації ендогенного синтезу коферменту Q.

Запропонований нами спосіб полягає в підвищенні вмісту та функціонування коферменту Q в організмі шляхом інтенсифікації його біосинтезу за рахунок введення комплексного препарату “ЕНЕРГОВІТАМ”, який містить попередники та медіатори його біосинтезу та забезпечує нормалізацію рівня коферменту Q в організмі щурів та кролів за різних умов їх утримання.

Застосування комплексного препарату “ЕНЕРГОВІТАМ” має переваги порівняно з введенням екзогенного коферменту Q:

  • збільшує синтез ендогенного коферменту Q;
  • посилює функціонування убіхінону як коферменту оксидоредуктаз у ланцюзі транспорту електронів мітохондрій.

Розроблено Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01601, Україна

Довідки: Тел.:+380 44 234 59 74; +380 44 235 7157; Fах: +380 44 279 63 65;

Е-таil: tto@biochem.kiev.ua