GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Штами Escherichia coli K12 “invsbAта sbB– продуценти рекомбінантних неактивних субодиниць А та В дифтерійного токсину Corynebacteriumdiphtheriae

(Права на винаходи захищено патентами України)

Винаходи стосуються галузі біотехнології, а саме розробки імунохімічної тест-системи для виявлення антитіл до окремих субодиниць дифтерійного токсину в сироватці крові та в крові людини і можуть бути використаний для одержання рекомбінантних антигенів Corynebacteriumdiphtheriae– неактивних субодиниць А та В дифтерійного токсину.

Продуценти рекомбінантних неактивних субодиниць А та В дифтерійного токсину дозволяють шляхом використання генноінженерних методів одержувати продукти, придатні для імунохімічних досліджень як антигени Corynebacteriumdiphtheriae:

  • з мінімальними затратами часу, ресурсів,
  • з високим виходом цільового продукту
  • з можливістю виділення методом металафінної хроматографії в електрофоретично чистому вигляді.

Продуктивність одержаних штамів складає близько 15 мг цільового білка на 1 л клітинної суспензії.

Штами-продуценти рекомбінантних неактивних субодиниць А та В дифтерійного токсину можуть бути використані як антигени Corynebacteriumdiphtheriaeпри розробці діагностичної тест-системидля виявлення антитіл до окремих субодиниць дифтерійного токсину в сироватці крові та в крові людини.

Розроблено Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01601, Україна

Довідки: Тел.: 380-44-235-71-57; Fах: 380-44-279-63-65;

Е-таil: tto@biochem.kiev.ua