GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Наказ №1-а 23 лютого 2021

Про замовлення, видачу та облік диплома доктора філософії Хіті О.О.

На підставі рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.240.001 про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» та за спеціальністю 091 «Біологія» Хіті Олені Олександрівні, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157, та на підставі рішення Вченої ради Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна (протокол №3 від 23.02.2021), керуючись Положенням про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку до нього європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України,

НАКАЗУЮ:

  1. Видати Хіті Олені Олександрівні диплом доктора філософії (diploma of doctor of philosophy) ДР № 001104 в галузі знань 09 «Біологія» та за спеціальністю 091 «Біологія» та додаток до вказаного диплома доктора філософії (diploma supplement).
  2. Організацію замовлення, видачі та облік диплома, зазначеного в п.1 цього наказу, покласти на вченого секретаря к.б.н. З.С. Протасову і зав. канцелярії Л.І.Кудінову.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

С. Комісаренко

Директор інституту академік НАН України

Loading...