GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Навчальні дисципліни аспірантури

  1.  Обов'язкові навчальні дисципліни

    ОНД.01 Філософія науки та культури
    ОНД.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням
    ОНД.03 Організація підготовки дисертаційної роботи
    ОНД.04 Асистентська педагогічна практика
    ПА.01 Комплексний іспит зі спеціальності
    ПА.02 Дисертаційна робота доктора філософії

    2. Дисципліни вибору інституту

    ДВІ.01 Біохімічні засади функціонування живих систем, в тому числі:
    Біохімія нервової системи
    Біологічно-активні ліпіди
    ДВІ.02 Сигнальні механізми клітини
    ДВІ.03 Кінетика та енергетика біохімічних процесів

    3. Дисципліни вільного вибору аспіранта

    ДВА.03.00.20 Біотехнологія
    ДВА.03.00.04 Сучасні методи в біохімії та клітинній біології
    ДВА.03.00.04 Молекулярно-генетичні основи регуляції метаболізму
    ДВА.03.00.04 Молекулярна імунологія
    ДВА.03.00.04 Внутрішньоклітинна Са2+-сигналізація
    ДВА.03.00.04 Активні форми азоту і кисню за норми та патології
    ДВА.03.00.04 Системна регуляція гемостазу
    ДВА.03.00.04 Біобезпека та біоетика як умова інтеграції до світової наукової спільноти