Додаток 4
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України

 

Loading...

Додаток 6

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Loading...