GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ВІДДІЛ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завідувач – к. б. н., ст. наук. співр. Данилова Валентина Михайлівна

Teл.: (044) 234 13 45; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Згідно з постановою бюро Президії АН УРСР від 16 листопада 1979 р. «Про затвердження типового положення про відділ наукової інформації науково-дослідних установ АН УРСР» в Інституті біохімії у січні 1980 р. було створено відділ науково-технічної інформації (ВНТІ), який очолила к.б.н. Євгенія Кононовна Вовнянко. У 1983-1998 рр. відділом керував к.б.н., ст. наук. співр. Володимир Іванович Назаренко, у 1998-2002 рр. – к.б.н., ст. наук. співр. Микола Тимофійович Пархоменко, а з 2002 р. – В.М. Данилова.

Наразі до складу ВНТІ входять такі підрозділи: група науково-технічної інформації, сектор з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, редакція «Українського біохімічного журналу» (тепер він має назву «UkrainianBiochemicalJournal»), редакція журналу «Біотехнологія» (тепер – «BiotechnologiaActa»), наукова бібліотека, Меморіальний музей О.В. Палладіна, спеціалізована вчена рада Д 26.240.01.

Кількість співробітників у відділі – 21, із них 2 д.б.н., 8 к.б.н., 2 мол. наук. співр. без ст., 5 пров. інж., 4 інж. І кат.

 

Колектив співробітників відділу науково-технічної інформації. Київ, 2015 р.

Зліва направо: 1-й ряд –ст. наук. співр., к.б.н. М. В. Григор’єва, наук. співр., к.б.н. І. Г. Черниш, пров. наук. співр., д.б.н. Є. Л. Левицький, пров. інж. В.В.Редіна, зав. від., к.б.н. В. М. Данилова, пров. наук. співр., д.б.н. Р. П. Виноградова, ст. наук. співр., к.б.н. А. П. Дем’яненко, пров. інж. С.П.Юрасова, мол.наук.співр. І.Ю.Черниш; II-й ряд – пров. інж. Т.І.Калитенко, мол.наук.співр. A.C.Виноградова, наук.співр., к.б.н. Н.Е.Луговська, пров. інж. О.І.Войцехівська, ст.наук.співр., к.х.н. Г.Г.Луговська, інж. І кат. О.М.Кіпер, інж. І кат. І.О.Пружанський, пров.інж. Т.М.Петренко, пров.н.співр., к.б.н. Н.П.Карлова, пров.інж. С.Г.Торхова, пров. інж. Г.М.Шевченко, інж. І кат. Т.В.Рибнікова. м.Київ, 2015.

 

Найвагоміші результати за 2010-2015 рр.

 

Відділ бере участь:

 • в інформаційній підтримці роботи співробітників, керівництва та служб інституту відповідно до їхніх потреб за допомогою локальної комп’ютерної мережі та її зв’язку з мережею Інтернет; підтримці вебсайтів:ІБХ, ж.«Ukr. Biochem. Journal» та ж. «Biotechnologia Acta»;
 • у пропагуванні науково-технічних досягнень інституту шляхом подання матеріалів до експозицій на виставках, конференціях, симпозіумах тощо;
 • співробітники відділу виконують комп’ютерний набір та верстку обох журналів, редагування або переклад на англійську окремих статей та резюме, поданих до журналів як українською і російською, так і англійською мовами;
 • у створенні електронного каталогу друкованої продукції, яка зберігається в бібліотеці;
 • у виконанні НДР за відомчою науковою тематикою.

Сектор патентно-ліцензійних досліджень в інституті було створено у 1980 р., 1993 р. його включено до складу відділу, а у 2008 р. реорганізовано і перейменовано на Сектор з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Керівником Сектору з 1993 до липня 2012 р. була к.б.н. О.П. Козуліна, з липня 2012 р. – к.х.н. Г.Г. Луговська (тел.: (044) 235 71 57; e-mail:tto@biochem.kiev.ua)

Основними завданнями Сектору сьогодні є:

 • проведення та організація досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності (ОІВ), забезпечення набуття майнових прав та одержання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, наукові відкриття, комерційні таємниці, що створюються в Інституті; своєчасна підтримка їх чинності та постановка на бухгалтерський облік;
 • проведення патентно-ліцензійних досліджень за науковими, науково-прикладними та цільовими темами Інституту й складання відповідних звітів; проведення маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень;
 • організація укладання договорів про службові ОІВ з творцям ОІВ та договорів про виплату їм винагороди, забезпечення контролю за виплатою винагороди;
 • участь у переговорах із укладання ліцензійних договорів про трансфер технологій та інших договорів щодо використання ОІВ і результатів НДДКР Інституту та участь у підготовці проектів договорів про конфіденційність, ліцензійних договорів, договорів про трансфер технологій, договорів про спільну діяльність, науково-технічну та виробничу кооперацію;

За період 2010-2015 рр. було подано 28 заявок на винаходи та корисні моделі, з них 1 міжнародну заявку РСТ й 1 заявку в патентне відомство США та 4 заявки на знак для товарів і послуг («Biotechnologia Acta», «ЕНЕРГОВІТАМ», «ОКОВІТАМ», «Гелікотестер»);

За цей перід було отримано 35 охоронних документів на винаходи та корисні моделі (в тому числі 4 в КНР, 3 з яких у співвласництві з Інститутом біології Шандоньської академії наук КНР), 2 свідоцтва на знаки для товарів і послуг («Здоров’я-Відеїн», «Biotechnologia Acta»).

          Сектор проводить роботу, спрямовану на пошук потенційних підприємств-виробників для розробок Інституту, здійснює юридичний супровід ліцензійної діяльності Інституту. За період 2010-2015 рр. використовувалися такі Ліцензійні договори на ОІВ Інституту:

-        Ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг “МЕДИХРОНАЛ” за винаходом «Спосіб одержання антиалкогольного препарату “МЕДИХРОНАЛ” (фірма-ліцензіат - ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, м. Київ, Україна, строк дії від 04.10.00 до 16.12.21).

-        Ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання об’єктів права інтелектуальної власності за 5 розробками N-ацилетаноламінів (фірма-ліцензіат – ВАТ “Фармак”, м. Київ, Україна, строк дії від 28.12.2009 до 31.12.2023).

-        Ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання винаходу «Препарат для підвищення життєстійкості організму») під торговельною маркою «МЕТОВІТАН»ірма-ліцензіат Приватне акціонерне товариство “Технолог”, м. Умань, Україна, строк дії від 05.06. 2012 до 17.07.2018.

            Укладено Засновницький договір з Корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» та за ліцензійним договором передано до його статутного фонду як нематеріальний актив невиключні майнові права на використання корисної моделі «Спосіб визначення плазміногену в плазмі крові».

            “Український біохімічний журнал” (з 2014 р. має назву «The UkrainianBiochemical Journal») засновано у 1926 р. у Харкові академіком О.В. Палладіним під назвою «Наукові записки Українського біохемічного інституту»; до складу відділу НТІ редакцію журналу включено у 2003 р. Відповідальний секретар до 2012 р. –к.б.н. А.П. Дем’яненко, від початку 2012 р. – к.б.н. М.В. Григор’єва (тел.: (044) 234 11 81; e-mail:mvgrigorieva@biochem.kiev.ua).

За звітний період (2010-2015 рр.) вийшло з друку 36 номерів часопису. Загальний обсяг надрукованих матеріалів у часописі склав понад 2 000 умовних аркушів, що значно перевищує запланований. Журнал реферується або індексується в «Pubmed», «IndexMedicus», «CurrentContents», «Science Citation Index», «Джерело» та інших базах. Електронна версія розміщується на порталах «Elsevier», «EBSCO». Створено окремий вебсайт журналу: http://www.ukrbiochemjournal.org/

Журнал «Біотехнологія» Biotechnologia Acta») засновано у 2006 р. у складі відділу НТІ; почав регулярно випускатися з 2008 р. Відповідальний секретар А.С. Виноградова (тел.:(044) 235 14 72; e-mail:biotech@biochem.kiev.ua). За звітний період (2010-2015 рр.) вийшло з друку 34 номери часопису. Загальний обсяг надрукованих матеріалів біля2000 умовних аркушів. Журнал відображається у таких міжнародних базах даних: «PresPoint» (Кембрідж), «EBSCO» (США), «Cornell University Albert R. MannLibrary» (США), «Chemical Abstracts Service» (США), «РИНЦ» (РФ), «Ciberleninka» (РФ). Створено окремий вебсайт журналу: http://www.biotechnology.kiev.ua/

 

Наукова бібліотека (завідувачка– В.В. Редіна; тел.: (044) 234 90 37; email:library@biochem.kiev.ua) заснована О.В. Палладіним в 1925 р. як бібліотека Українського біохемічного інституту Народного комісаріату освіти УРСР в Харкові. Її включено до складу відділу НТІ в 1993 р. Книжковий фонд бібліотеки регулярно поповнюється і налічує наразі понад 80 тис. примірників, з яких 34 тис. – іншомовні видання; співробітники бібліотеки проводять інформаційно-бібліографічну роботу, комплектують фонд, інформують співробітників інституту про нові надходження. В бібліотеці в останні роки активно ведеться робота з формування електронної версії каталогів усіх фондів бібліотеки. За звітний період введено до електронного каталогу понад 12 тис найменувань друкованої продукції, яка зберігається в бібліотеці.

Меморіальний музей О.В. Палладіна (куратор – к.б.н. В.І. Назаренко; тел.: (044) 235 10 74; email:nazarenko@biochem.kiev.ua) створено в 1973 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР; 1993 р. включено до складу відділу НТІ. Експонати музею висвітлюють життєвий шлях, наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність засновника інституту академіка О.В Палладіна та відомої у світі української школи функціональної біохімії. Як філія Державного музею історії м. Києва Меморіальний музей О. В. Палладіна фактично є центром пропаганди і вивчення історії біохімічної науки в Україні. Музей виконує систематичну пошукову роботу з історії Інституту біохімії, вивчення розвитку його наукових напрямів, проводить екскурсії тощо.

Спеціалізована вчена рада Д 26.240.01 працює в інституті з 1963 р. (учений секретар до 01.09.2012 р. – к.б.н. О.В. Кірсенко, з 01.03 2013 р. – к.б.н. Н.П. Карлова; тел.: (044) 235 00 70; email:karlova@biochem.kiev.ua). Спецрада приймає до захисту дисертації за двома спеціальностями: 03.00.04 – «біохімія» та 03.00.20 – «біотехнологія». За період 2010-2015 рр. проведено 55 засідань спецради, на яких успішно захищено 8 докторських і 40 кандидатських дисертацій.

Виставкова діяльність у 2010-2015 рр.

Відділ брав активну участь у підготовці і презентації розробок Інституту у понад 20 загальнодержавних, міжнародних та відомчих виставкових акціях, зокрема:

 • «Наука – виробництву» - 2010, 2011, 2012; 2013, 2014, 2015 рр.
 • «Барвиста Україна» - 2010, 2011, 2012; 2013 рр.
 • Міжнародна спеціалізована виставка «Високі технології» – 2010, 2011, 2012; 2013, 2014, 2015 рр.
 • Ювілейна виставка науково-технічних розробок, присвячена 95-річчю НАН України, - 2013 р;
 • «Медична лабораторія та інновації в медицині» - 2010 р;
 • «Міжнародний Трейд-клуб в Україні» -2011 р.;
 • «Медична лабораторія» - 2011 р.;
 • Міжнародна виставка охорони здоровя «MEDICEXPO» - 2015 р.
 • Виставка-презентація науково-технічних досягнень установ НАН України – 2015 р.

 

За активну участь у виставковій діяльності Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна нагороджено багатьма Почесними ДИПЛОМАМИ і ГРАМОТАМИ.