GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Ювілейні Загальні збори Національної академії наук України
120 років від дня народження
академіка Олександра Володимировича Палладіна
та
80 років Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України

2 грудня 2005 р. Національна академія наук України проводить ювілейні Загальні збори, присвячені 120-річчю від дня народження академіка Олександра Володимировича Палладіна та 80-річчю Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України.


Академік Олександр Володимирович ПАЛЛАДІН
(1885-1972)

Засновник української біохімічної школи, академік Академії наук Української РСР з 1929 року, академік Академії наук СРСР з 1942 року, академік Академії медичних наук СРСР з 1944 року, Заслужений діяч науки України з 1935 року. 1909 року закінчив Петербурзький університет. В 1925 році заснував перший в країні Український біохімічний інститут (нині Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) У 1925-1969 роках - директор цього Інституту, а з 1969 по 1972 - почесний директор. У 1935-1938 роках - неодмінний секретар Президії Академії наук України, в 1939-1946 - віце-президент Академії наук України, з 1946 року - її президент. Герой Соціалістичної Праці (1955). Лауреат премії ім. В.І. Леніна (1929). Член багатьох зарубіжних академій наук. У 1974 році Президією Академії наук України засновано премію ім. О.В. Палладіна. Його ім''я присвоєно Інституту біохімії АН України і проспекту в столиці України м. Києві. Автор понад 240 наукових праць, у тому числі першого радянського підручника з біохімії "Учебник физиологической химии для студентов и врачей", який вийшов в світ в 1924році і витримав 25 видань, перекладався на інші мови народів СРСР. Наукові праці стосуються біохімії нервової системи і м''язової діяльності. Встановив біохімічну топографію нервової тканини. Заклав основи функціональної біохімії нервової системи. Синтезував "Вікасол" - препарат, який врятував життя і повернув здоров''я десяткам тисяч поранених бійців під час Великої Вітчизняної війни. О. В. Палладін є одним із засновників біологічної хімії в нашій країні, організатором низки біохімічних установ: Інституту біохімії, кількох учбових кафедр і наукових лабораторій. Засновник першого у колишньому СРСР наукового біохімічного часопису "Наукових записок Українського біохімічного інституту" (тепер - "Український біохімічний журнал") і одним із фундаторів двох міжнародних журналів "Journal of Neurochemistry" і "The International Journal of Neuroscience". Засновник і незмінний протягом 45 років керівник Українського біохімічного товариства. Його заслужено називають творцем великих наукових шкіл - української біохімічної школи, школи функціональної біохімії та нейрохімічної школи, котрі широко відомі у нашій країні і за кордоном. Визначний організатор вітчизняної науки, талановитий педагог і вихователь великої плеяди вчених-біохіміків. В 1934 році з ініціативи О.В.Палладіна на біологічному факультеті Київського університету була організована кафедра біохімії, яку він очолював до 1954 року. На основі теоретичних розробок і методичного базису, створених О.В.Палладіним, вперше було розгорнуто систематичні експериментальні дослідження в галузі біохімії живлення, нервової системи, м''язової діяльності, у тому числі стосовно гігієни праці, фізичної культури і спорту. Протягом більш як піввіку поспіль О. В. Палладін і його численні учні виконали багатопланові дослідження з хімічної топографії нервової системи, функціональної нейрохімії, зокрема білкового, азотистого, ліпідного і нуклеїнового обміну, трансмембранного транспорту іонів і метаболітів тощо. Це дало можливість встановити зв''язки між структурною організацією, хімічним складом, внутрішньоклітинним метаболізмом і функцією певних морфологічних утворень мозку, виявити особливості прижиттєвого оновлення клітинних метаболітів, роль ферментних систем, мембранних утворень і клітинних органоїдів у біохімізмі клітини в нормі, при різних функціональних і патологічних станах організму. Нейрохімічна школа О. В. Палладіна набула світового визнання. Виголошені ним та учнями доповіді на багатьох міжнародних конгресах, з''їздах, конференціях, які відбулися в Оксфорді (Англія, 1954 р.), Орхусі (Данія, 1956 р.), Страсбурзі (Франція, 1958, 1967 рр.), Варенні (Італія, 1960 р.), Сант-Вольфганзі (Австрія, 1962 р.), Ленінграді (СРСР, 1965, 1972 рр.), Мілані (Італія, 1969 р.), Будапешті (Угорщина, 1971 р.), незмінне привертали увагу і діставали високу оцінку наукової спільноти. Результати багаторічних досліджень колективу інституту з проблемних питань біохімії стали всесвітньовідомими, а О.В.Палладін на першому Міжнародному нейрохімічному конгресі в Страсбурзі (1967 р.) по праву визнаний патріархом світової нейрохімії. Серед більш ніж 150 докторів і кандидатів наук, підготовлених О.В.Палладіним, багато відомих учених з світовим ім''ям. Вони працювали і працюють в наукових центрах України, Росії, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та інших країн. Нині Інститут біохімії НАН України імені О.В.Палладіна відомий як потужний науковий заклад, в якому проводяться дослідження з головних напрямів сучасної біохімічної науки. В інституті плідно працюють наукові школи, засновані академіком О.В.Палладіним, а також його учнями -відомими вченими-біохіміками. До ювілею підготовлено монографію, документальний фільм, присвячені О.В.Палладіну, історії та сьогоденню Інституту біохімії. Демонструються цікаві архівні документи та інші матеріали. Оновлено експозицію у музеї О.В.Палладіна. З цими та іншими матеріалами можна ознайомитись в Інституті біохімії НАН України за адресою: Київ, вул. Леонтовича, 9, щодня з 10-ї до 17-ї год.