GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Зміст статті

Наукова бібліотека

Бібліотеку Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України було засновано в 1925 р. як бібліотеку Українського біохімічного інституту Народного комісаріату освіти УРСР у Харкові. У 1932 р. інститут разом з бібліотекою було переведено до Києва в систему АН УРСР. Перше Положення про наукову бібліотеку Інституту біохімії датовано 9 січня 1977 р., а друге - 28 жовтня 1998 р. У 1990 р. завідувачем наукової бібліотеки призначено В.В.Редіну. У 1993 р. бібліотеку включено до відділу науково-технічної інформації.


Книжковий фонд н. бібліотеки кожного року змінюється і фіксується у сумарній книзі обліку. Так, на 1 січня 2005 р. бібліотечний фонд нараховує близько 80 тис. примірників, з яких 34 тис. - іноземні видання. У бібліотеці налічується всього понад 17 тис. примірників книг, з них понад 2 тис. - іноземні; періодичних видань близько 55 тис. примірників, з яких близько 32 тис. - іноземні. Обмінний фонд становить близько 4,5 тис. видань, переважна кількість якого - видання інституту. Загальна кількість читачів - 853.

 

 


У фонді бібліотеки є література з біохімії і суміжних галузей біології, зокрема фізіології людини і тварин, мембранології, молекулярної біології, медицини, фармакології та імунології; зберігаються також твори видатних вітчизняних учених - О.В. Палладіна, В.О. Бєліцера, М.Ф. Гулого, Р.В. Чаговця, Д.Л. Фердмана та інших. Бібліотека має багаторічні комплекти іноземних журналів, у т.ч., "Journal of Biological Chemistry" (з 1905 р.), "Biochemical Journal" (з 1925 р.), "European Journal of Biochemistry" (з 1967 р.); видання, що продовжуються, - "Annual Review of Biochemistry" (з 1932 р.), "Advances Protein Chemistry" (з 1944 р.), "Methods of Enzymology" (з 1955 р.); повні комплекти збірника "Биохимия животных и человека", який раніше видавався інститутом, та "Українського біохімічного журналу".
Джерела комплектування у останні роки - "Періодика", "Знання", "Ідея", "Кондор". За сприяння директора інституту іноземні журнали, як дарунок, надходять від FEBS.
Інформація про нові надходження книг у бібліографічному записі на каталожних картках-дублетах подається до Читального залу для всіх читачів. Огляд нових вітчизняних і іноземних журналів відбувається традиційно у Дні інформації.
Бібліотека має алфавітні каталоги на книги, журнали, видання, що продовжуються, дисертації, автореферати, а також систематичний каталог. Книжковий фонд шифрується по УДК.

Основні картотеки наукової бібліотеки:
Праці співробітників інституту з науково-дослідної тематики відділів;
Труди Інституту біохімії з 1951 р.;
Історія Інституту біохімії з 1978 р.;
Матеріали з''їздів, конференцій, симпозіумів, які відсутні в бібліотеці, але є у співробітників інституту.

Каталоги і картотеки наукової бібліотеки мають методичні паспорти. Останнім часом бібліотека розпочала формування електронної версії каталогів своїх фондів.

До штатного розпису наукової бібліотеки входять 3 працівника і функціональні обов''язки між ними розподілено наступним чином: пров. бібліотекар Калітенко Т.І. організує розстановку фонду літератури у книгосховищі, веде щоденник роботи на абонементі, книгу запису до читального залу і картотеку постійних читачів на абонементі, у читальному залі, МБА, а також роботу з боржниками; .

Завідувач наукової бібліотеки Редіна В.В. організовує інформаційно-бібліографічну роботу бібліотеки, комплектує фонд, веде основні облікові документи, а саме: інвентарні книги, сумарну книгу, зошит звіту документів переданих до бухгалтерії, зошит документації обмінного фонду, папку актів підписаних головою і членами бібліотечної ради, папку з планами переобліку, робочий зошит по роботі з боржниками, контроль за роботою працівників інституту на ксерокопіювальному апараті.

Наукова бібліотека відповідає за розгорнуті книжкові виставки, присвячені ювілейним датам, надає усні і письмові бібліографічні довідки і консультації. За останні 3 роки наукова бібліотека організувала кілька семінарів для студентів вузів, зокрема Києво-Могилянської академії та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темами: "Культура посилань (ссылки, рос.)", "Історія Інституту", "Як користуватися каталогами"; провела тематичні виставки: Виставка присвячена VIII Українському біохімічному з''їзду (2002);
До 100-річчя від дня народження чл.-кор. АН СРСР та УРСР Д.Л.Фердмана (2002);
Виставка іноземних журналів, присвячена FEBS (2003);
"Біотехнологія -2003";
До 100-річчя від дня народження академіка Р.В.Чаговця (2004);
До 100-річчя від дня народження академіка М.Ф.Гулого (2005);
До 120-річчя від дня народження академіка О.В.Палладіна (2005);
До 80-річчя з дня заснування Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (2005).
Співробітники бібліотеки беруть активну участь у виконанні наукової теми відділу : "Наукові школи Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Історія, розвиток, перспективи".

Але основний напрям роботи бібліотеки інституту - зберегти фонд біохімічної літератури, який є національним надбанням.