16.12.2015

Президент НАН України академік Б.Є. Патон  вручає академіку НАН України

С.О. Костеріну Посвідчення про почесне звання заслуженого діяча науки і техніки