Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою діяльність. 12 грудня (вівторок) 2017 р. о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати усні річні звіти (регламент – 10 хв.) Лауреатів премій для молодих учених ІБХ НАНУ за кращу наукову роботу. Доповідають: Галкін М.О., Криніна О.І, Мазанова А.О., Павлова О.С., Ревка О.В., Рябовол О.О., Харькова А.П. Попередньо річні звіти доповідачів будуть надані вч. секретарю З.С.Протасовій 8.12.17 р. Звичайно, з ними зможуть ознайомитись члени комісії і всі бажаючі в к.1-17.

Нижче навожу склад комісії:
М.М. Великий - зав.відділом, д.б.н. - голова комісії;
Д.В. Колибо - заст.директора з наукової роботи, д.б.н. - заст. голови комісії;
М.В. Скок - член.-кор. НАН України, зав. лабораторією, д.б.н.;
Т.В. Гриненко - зав.відділом, д.б.н.;
О.Г. Мінченко - зав.відділом, д.б.н.;
Т.О.Борисова - зав.відділом, д.б.н.;
Л.Б. Дробот - зав. лабораторією, д.б.н.;
Л.Г. Бабіч - пр.н.співр., д.б.н.;
Т.М. Платонова - пр.н.співр., д.б.н.;
В.О.Чернишенко - н.співр., к.б.н., голова РМУ;
З.С. Протасова - учений секретар, к.б.н.- секретар комісії.

Запрошуємо всіх до участі у роботі нашого семінару.
З повагою – С.О.Костерін.