GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою діяльність. 4-го червня (вівторок) 2019 р. о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь провідного інженера відділу молекулярної біології ІБХ НАН України ВІЛЕЦЬКОЇ Юлії Миколаївни «Експресія генів, контролюючих процеси проліферації у підшкірній жировій тканині за ожиріння». Як завжди, до інформаційного листа додаємо авторські тези доповіді. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі семінару.

 З повагою – С.О.Костерін

 

Експресія генів, контролюючих процеси проліферації у підшкірній жировій тканині за ожиріння

Вілецька Юлія Миколаївна,

 провідний інженер відділу молекулярної біології

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

 

Актуальність. Однією з найважливіших світових проблем сьогодення є ожиріння, що може призвести до зниження тривалості життя і вимагає тривалого лікування, тому що супроводжується метаболічними ускладненнями, зокрема резистентністю до інсуліну та діабетом 2 типу. Проліферація жирової тканини супроводжується ангіогенезом, що є важливим фактором її росту й ініціюється гіпоксією на початковому етапі. Саме дослідження особливостей експресії основних генів, які контролюють процеси проліферації та ангіогенезу, є актуальним напрямком біохімічних досліджень для з'ясування їх можливої участі в ініціації розвитку метаболічних ускладнень ожиріння, в тому числі резистентності до інсуліну та порушення метаболізму глюкози.

Тому метою роботи було дослідити рівень експресії генів, що кодують ключові фактори проліферації та ангіогенезу, а також протеїнфосфатази родини DUSP, у підшкірній жировій тканині чоловіків за умов ожиріння і резистентності до інсуліну для розуміння їх ролі в розвитку ожиріння та метаболічних ускладнень.

Вперше було показано, що за умов ожиріння у підшкірній жировій тканині чоловіків пригнічується експресія генів основних факторів ангіогенезу: VEGF-A, VEGF-A-189, PDGFC, FGF-2, FGFRL1 та генів протеїнфосфатаз родини DUSP,  але збільшується рівень експресії генів фібринолітичної системи та ростові фактори. Отже, виявлено дисрегуляцію експресії ключових генів ангіогенезу та адипогенезу у підшкірній жировій тканині у чоловіків як за ожиріння, так і за порушеної толерантності до глюкози, що вказує на зниження інтенсивності процесів ангіогенезу та підвищену життєздатність адипоцитів у жировій тканині за ожиріння, а також їх залежність від інсуліну, оскільки порушення толерантності до інсуліну впливає на рівень експресії більшості досліджених генів.

Підвищення рівня експресії HSPA5/BiP вказує на наявність стресу ендоплазматичного ретикулума, оскільки він є стрес-залежним шапероном і задіяний не лише в розвитку ожиріння, а й у рості злоякісних пухлин і це може пояснити підвищену схильність організмів з ожирінням до канцерогенезу. Збільшення рівня експресії гена TNF вказує на розвиток прозапальних процесів. Також виявлено зниження рівня експресії низки мікроРНК у жировій тканині чоловіків з ожирінням і нормальною толерантністю до глюкози, які мають сайти зв'язування з 3’-послідовностями мРНК SERPINE1, EGFL6, ITGAM, PLAU, PLAUR, TLR2 та CTHRC1, причому зниження рівня експресії цих мікроРНК негативно корелює з підвищенням рівня експресії відповідних мРНК.

Таким чином, у підшкірній жировій тканині чоловіків за умов ожиріння відбувається специфічне репрограмування геному, в тому числі і в результаті  розвитку постійного стресу ендоплазматичного ретикулума, що є важливою передумовою виникнення метаболічних ускладнень і резистентності до інсуліну, зокрема.