Інститут Біохімії НАН України

Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine NASU

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

Рейтинг установ Національної академії наук України

English (United Kingdom)Ukrainian (UA)Russian (CIS)

Конференція молодих учених 2015

Print PDF

Вельмишановні колеги!

Дирекція Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України спільно з Радою молодих вчених планують 23-24 квітня 2015 року провести наукову Конференцію молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2015», присвячену 110 річниці від дня народження академіка М.Ф.Гулого.

Read more...

Рейтинги, індекси, бази даних наукової літератури і сервіси для науковців. Де і чому втрачає український вчений і як покращити показники української науки

Print PDF

Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу.  10 лютого 2015 р. (вівторок) о 10-30 на засіданні семінару в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь к.б.н, с.н.с. відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Тихонкової Ірини «Рейтинги, індекси, бази даних наукової літератури і сервіси для науковців. Де і чому втрачає український вчений і як покращити показники української науки». Традиційно до цього листа додаємо файл, що містить авторські тези доповіді в оригіналі. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.

З повагою – С.О.Костерін.

Read more...

Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад плазми крові, печінки та підшлункової залози щурів за інсулінорезистентності, викликаної аліментарним ожиріння

Print PDF

Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу. 3 лютого 2015 р. (вівторок) о 10-30 на засіданні семінару в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь м.н.с. відділу біохімії ліпідів ІБХ НАН України Онопченко Олександри  «Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад плазми крові, печінки та підшлункової залози щурів за  інсулінорезистентності, викликаної аліментарним ожирінням».  Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. Традиційно до цього листа додаємо файл, що містить авторські тези доповіді в оригіналі. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.
З повагою – С.О.Костерін.

Read more...

XI український біохімічний конгрес

Print PDF

XI український біохімічний конгрес

6–10 жовтня 2014 р., м. Київ

 Серед природничих фундаментальних наук біохімія посідає особливе місце, оскільки перед нею стоїть надзвичайно важлива і цікава задача – всебічне дослідження хімічних та фізико-хімічних процесів, які перебігають у живих організмах. Наразі очевидно, що біохімічна наука переживає небувалий прогрес, зумовлений бурхливим розвитком нових методів і технологій, що ґрунтуються на поєднанні досягнень суто біохімії, клітинної та молекулярної біології, імунології, генної інженерії, математичного та комп’ютерного моделювання. Отже, ми сьогодні цілком можемо розглядати біохімію як комплексну трансдисциплінарну науку, яка активно залучає до наукового пошуку методи молекулярної і клітинної біології, молекулярної генетики, фізики, хімії (зокрема, фізичної, органічної, біоорганічної та супрамолекулярної), а також математики. Натепер досягнуто значного прогресу в розвитку таких «перехресних» напрямів біохімічної науки, як: дослідження структурно-функціональних властивостей біологічних макромолекул і надмолекулярних комплексів; вивчення механізмів ензиматичного каталізу; з’ясування іонних, молекулярних та мембранних механізмів внутрішньоклітинної сигналізації; дослідження біохімічних основ диференціації, проліферації та апоптозу клітин; розшифрування геному людини та геному інших організмів; спрямоване створення нових фармакологічних та фізіологічно активних речовин; впровадження нанобіотехнологій. І вже сьогодні зазначені здобутки знаходять практичне застосування в медицині, харчовій промисловості, сільському господарстві, охороні довкілля тощо.

Read more...

Праці співробітників інституту біохімії. 2010-2014

Print PDF

1. Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology I. Fundamentals and Molecular Design/ ed. vol. A. P. Demchenko, series ed. O. S. Wolfbeis. - New-York: Springer-Verlag, 2010. - 389 p. - (Springer Series on Fluorescence; 8)

This volume is focused on one of the most important challenges in sensing and imaging technologies: the design of fluorescence reporters with advanced properties. Here organic dyes occupy leading positions, in tough competition with novel materials such as metal che-lating complexes and semiconductor nanoparticles. 11 chapters written by top experts in the field show new possibilities in the design of organic dyes as fluorescent labels and reporters. They particularly highlight the progress that has been made in enhancing the response to intermolecular interactions and their excited-state reaction dynamics (intramolecular charge and proton transfers), and on the development of dyes with strong two-photon absorption and emitting in the near-IR region. Furthermore, fluorophores incorporated into new members of the green fluorescent protein family, an invaluable tool for live cell imaging, are examined.

2. Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II. Molecular Construc-tions, Polymers and Nanoparticles/ ed. vol. A. P. Demchenko, series ed. O. S. Wolfbeis. - New-York: Springer-Verlag, 2010. - 459 p. - (Springer Series on Fluorescence; 9)

This volume demonstrates the novel possibilities in sensing and imaging offered by the assembly of organic dyes into nanoparticles and nanocomposites and by the application of strongly fluorescent noble metal clusters and conjugated polymers. Its 14 chapters, written by top experts in this field, provide in-depth information on the coupling of organic dyes to different molecular and supramolecular structures, on their incorporation into polymeric nanoparticles and on the nanostructures that can be formed by some of the dyes. Bright and photostable several-atom clusters of gold and silver are examined. Finally, the revolutionary changes in sensing technologies attending the advent of conjugated polmyers and the advances in their application are discussed.

3. Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology III. Applications in Sensing and Imaging/ ed. vol. A. P. Demchenko, series ed. O. S. Wolfbeis. - New-York: Springer-Verlag, 2011. - 352 p. - (Springer Series on Fluorescence; 10)

The key element of any fluorescence sensing or imaging technology is the fluorescence reporter, which transforms the information on molecular interactions and dynamics into measurable signals of fluorescence emission. This book, written by a team of frontline researchers, demonstrates the broad field of applications of fluorescence reporters, starting from nanoscopic properties of materials, such as self-assembled thin films, polymers and ionic liquids, through biological macromolecules and further to living cell, tissue and body imaging. Basic information on obtaining and interpreting experimental data is presented and recent progress in these practically important areas is highlighted. The book is addressed to a broad interdisciplinary audience.

4. Borisova T. Cholesterol and presynaptic glutamate transport in the brain/ T. Borisova. - Springer, 2013. - 76 p. - (SpringerBriefs in Neuroscience)

In this monograph, T. Borisova, Ph.D., Dr.Biol.Sci., summarised data of the literature and own results on the role of membrane cholesterol in synaptic transmission, particularly glutamate transport in the presynapse, and also the possibility of neuroprotection by lowering cholesterol was analyzed. The primary audience for this book is researchers, teachers, graduate and Ph.D. students of biological and medical specialties, whose activities and interests relate to biochemistry, neurochemistry, neurophysiology, lipid biochemistry and biotechnology. Highlights of the book may be of interest to a wide range of readers.

У монографії д. б.н. Т. Борисова узагальнює дані літератури та результати власних досліджень щодо ролі мембранного холестеролу в синаптичній передачі, а також аналізує можливість нейропротекції за рахунок зниження вмісту холестеролу в нервових терміналях головного мозку. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів біологічних спеціальностей та медиків, чия діяльність та інтереси пов'язані з біохімією, нейрохімією, нейрофізіологією, ліпідологією та біотехнологією. Висвітлені у монографії питання можуть бути цікавими для широкого кола читачів.

5. Patalakh I.I. Hemostatic soluble plasma proteins during acute-phase response and chronic inflammation. Chapter 5./ I. I. Patalakh //Acute Phase Proteins - Regulation and Functions of Acute Phase Proteins: InTech. - 2011. - P.105-136

The two volumes of Acute Phase Proteins book consist of chapters that give a large panel of fundamental and applied knowledge on one of the major elements of the inflammatory process dur-ing the acute phase response, i.e., the acute phase proteins expression and functions that regulate homeostasis. This book have organized in two volumes - the first volume, mainly containing chapters on structure, biology and functions of APP, the second volume discussing different uses of APP as diagnostic tools in human and veterinary medicine.

6. Verevka S.V. Pseudo-functional interactions of plasminogen: molecular mechanisms and pathologic ap-pearance / S. V. Verevka, T. V. Grinenko //Advances in Medicine and Biology: Nova Sci-ence Publishers. - 2011. - Vol. 34. - P.35-61

This continuing series gathers and presents original research results on the leading edge of medicine and biology. Each article has been carefully selected in an attempt to present substantial topical data across a broad spectrum. Topics discussed include the pathogenesis of the hepatitis delta virus; preventing surgical site infections; malignant pleural mesothelioma; dietary guidelines for Americans; the hybrid operating room and low-birthweight preterm infants and medical complications.

7. Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2010, 27-28 травня 2010 р.: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу робіт молодих учених, присвяченої 125-річчю від дня народження академіка О.В. Палладіна/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2010. - 32 с.

До збірки включено попередній варіант тез доповідей учасників конференції-конкурсу робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2010», присвяченої 125-річчю від Дня народження академіка Олександра Володимировича Палладіна, в авторській редакції

8. Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2011, 2-3 червня 2011 р.: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2011. - 32 с.

До збірки включено попередній варіант тез доповідей учасників конференції-конкурсу робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2011» в авторській редакції.

9. Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012, 22-23 травня 2012 р.: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2012. - 36 с.

До збірки включено попередній варіант тез доповідей учасників конференції-конкурсу робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2012» в авторській редакції

10. Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2013, 6-7 червня 2013 р.: Програма та тези доповідей конференції-конкурсу молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2013. - 28 с.

До збірки включено попередній варіант тез доповідей учасників конференції-конкурсу робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2013» в авторській редакції.

11. Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2014, 29-30 травня 2014 р.: тези доповідей конференції-конкурсу молодих учених/ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України . - К., 2014. - 44 с.

До збірки включено попередній варіант тез доповідей учасників конференції-конкурсу робіт молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014» в авторській редакції

12. Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині = Biochemistry and Biotechnology for Modern Medicine: монография/ НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна; гол. ред. С. В. Комісаренко. - К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. - 704 с.

Збірка статей, присвячених найактуальнішим проблемам сучасних медико-біологічних наук, як фундаментальних, так і таких, що безпосередньо стосуються медичних наук, зокрема онкології, імунології, ендокринології, діагностики та лікування інфекційних за-хворювань. Автори статей – переважно світові лідери з певних напрямів біології - біохімії, молекулярної та клітинної біології біотехнології, а також суміжних наук. Серед авторів є і найвідоміші вчені світу, і молоді талановиті науковці, але всіх головних авторів статей об'єднує те, що вони є колегами, друзями або співробітниками академіка НАН України С.В. Комісаренка, 70-річному ювілею якого вони присвятили свої статті

13. Касаткіна Л. О. Транспорт глутамату в тромбоцитах: монография/ Л. О. Касаткіна, Т. О. Борисова. - К., 2013. - 126 с.

Монографія узагальнює результати світових та власних досліджень авторів щодо транс-порту глутамату в тромбоцитах. В роботі наведено сучасні дані про структуру, транспортний цикл та механізми регуляції роботи високо афінних Na+-залежних транспортерів глутамату, розглянуто особливості функціонування глутаматних рецепторів та шляхи вивільнення глутамату з тромбоцитів. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів біологічних спеціальностей та медиків, чия діяльність та інтереси пов'язані з біохімією, нейрохімією, нейрофізіологією та тромбоцитарною біологією. Висвітлені у монографії питання можуть бути цікавими для широкого кола читачів.

14. Луговской Э.В. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина: Физико-химический и иммунохимический анализ/ Э. В. Луговской, Е. М. Макогоненко, С. В. Комисаренко; Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. - К.: Наукова думка, 2013. - 230 с. - (Проект "Наукова книга")

Описаны строение и свойства фибриногена, (про)тромбина, фактора ХІІІ(а), плазмин(оген)а, тканевого активатора и 2-антиплазмина; образование растворимого и твердофазного фибрина, а также процесс разрушения фибринового сгустка. В монографии продолжена тема книги Э.В. Луговского «Молекулярные механизмы образования фибрина и фибринолиза» (Киев: Наук. думка, 2003) и представлены экспериментальные данные авторов и литературные данные, полученные за последние 10 лет. Расширена информация о взаимодействии этих белков с клеточными рецепторами. Новой является глава о диагностике угрозы тромбообразования с помощью разработанных авторами иммунодиагностических тест-систем. Почти не изменены разделы предыдущей монографии, в которых отражены работы пионера в исследовании системы свертывания крови – академика АН УССР В.А. Белицера. Для научных работников, преподавателей и студентов, изучающих процессы свертывания крови и фибринолиза, а также всех тех, чья деятельность связана с проблемами гомеостаза

15. Марченко М.М. Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі: монографія/ М. М. Марченко, О. В. Кеца, М. М. Великий. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 280 с.

У монографії викладені новітні дані про механізми метаболізму ксенобіотиків у організмі, структуру, функції ензимів першої (монооксигеназної) та другої (утворення кон'югатів) фаз біотрансформації чужорідних та ендогенних токсичних сполук. Проведено адекватний аналіз чи-сленних літературних даних, а також власних досліджень, щодо ролі цитохрому Р-450 у метаболізмі лікарських препаратів, вітаміну D3, етанолу та ацетальдегіду. Обгрунтовано участь мікросомної ензимної системи в розвитку патологічних процесів: пероксидного окислення ліпідів, окисної модифікації протеїнів, канцерогенезу, у формуванні резистентності до лікарських препаратів та в утворенні високотоксичних продуктів біотрансформації ксенобіотиків. Монографія призначена для наукових працівників біологів, біохіміків, екологів, біотехнологів, викладачів університетів, аспірантів та студентів.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ МУТАЦІЙ В ГЕНІ ЛАМІНУ А/С НА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ

Print PDF

Шановні колеги! Науковий семінар «Актуальні проблеми сучасної біохімії» Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН  України продовжує свою роботу. 25 листопада 2014 р. (вівторок) о 10-30 на засіданні семінару в Актовій залі Інституту  буде заслухано доповідь асп. Забірника А.С. «СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ МУТАЦІЙ В ГЕНІ ЛАМІНУ А/С  НА  ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ» (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна).  Доповідь буде зроблено за матеріалами кандидатської дисертації. До цього листа додаємо файл із авторськими тезами доповіді.  Запрошуємо Вас та Ваших колег прийняти участь у роботі нашого семінару.
З повагою -    С.О.Костерін.

Read more...

Page 1 of 25

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

      German-Ukrainian Symposium of Nanoscience and Nanotechnology 2008     International Union of Biochemistry and Molecular Biology        Ukrainian festival of science.    National Academy of Sciences of Ukraine     Scientific conferences, congresses, seminars, reading     8th Parnas Conference