The Specializing Scientific Council at the Palladin Institute of Biochemistry for the Defence of Thesis by Specialities of Biochemistry and Biotechnology, Biological Sciences

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства освіти і

науки, молоді та порту України

01.03.2013 №310

Біологічні науки

В Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України спеціалізована вчена рада Д 26.240.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія» та 03.00.20 «Біотехнологія» строком на два роки.

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

01.03.2013 №310

Склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

1. Костерін Сергій Олексійович, доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. HAH України, завідувач відділу, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Паладіна HAH України, спеціальність 03.00.04.

Заступник голови:

2. Гула Надія Максимівна, доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. HAH України і НАМН України, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04.

Вчений секретар:

3. Карлова Ніна Петрівна, к. біол. н., старший науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04.

Члени ради:

4. Варбанець Людмила Дмитрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного HAH України, спеціальність 03.00.04;

5. Великий Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

6. Виноградова Руфіна Петрівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

7. Гриненко Тетяна Вікторівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

8. Губський Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. М. Шупика, спеціальність 03.00.04;

9. Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця HAH України, спеціальність 03.00.20;

10. Донченко Георгій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. HAH України, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

11. Дробот Людмила Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

12. Євдокимова Наталія Юріївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», професор кафедри, спеціальність 03.00.20;

13. Кібірєв Володимир Костянтинович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

14. Колибо Денис Володимирович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.20;

15. Комісаренко Сергій Васильович, доктор біологічних наук, професор, академік HAH України і НАМН України, директор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.20;

16. Курдиш Іван Кирилович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного HAH України, спеціальність 03.00.20;

17. Курський Михайло Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

18. Луговськой Едуард Віталійович, доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. HAH України, завідувач відділу, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.20;

19. Макогоненко Євген Митрофанович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник. Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.20;

20. Матишевська Ольга Павлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.04;

21. Микоша Олексій Степанович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, спеціальність 03.00.04;

22. Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу, заступник директора, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.20;

23. Пархоменко Юлія Михайлівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.20;

24. Скок Марина Володимирівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна HAH України, спеціальність 03.00.04;

25. Солдаткін Олексій Петрович, доктор біологічних наук, професор, чл.-кор. HAH України, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики HAH України, спеціальність 03.00.20.

Директор департаменту атестації кадрів                                     В. Д. Бондаренко