Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою роботу. 26 квітня 2016 р. (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь випускника аспірантури ІВТ КНУ імені Тараса Шевченка МАЦИШИНА Миколи Йосиповича, тема доповіді: «РОЗРОБКА АФІННИХ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДНК, ПОВ’ЯЗАНИХ З Ph'–ЛЕЙКЕМІЄЮ ТА РЕЗИСТЕНТНИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ» (03.00.20 – біотехнологія). Науковий керівник: чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф. Солдаткін Олексій Петрович. Авторські тези доповіді, як завжди, додаються. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.
З повагою – С.О.Костерін.

Інформація про доповідь на науковому семінарі Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, що відбудеться 26 квітня о 10 годині 30 хв.

Презентація роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему:

РОЗРОБКА АФІННИХ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДНК, ПОВ’ЯЗАНИХ З Ph'–ЛЕЙКЕМІЄЮ ТА РЕЗИСТЕНТНИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ (03.00.20 – біотехнологія)

Доповідач:          МАЦИШИН Микола Йосипович

(випускник аспірантури ІВТ КНУ імені Т.Г. Шевченка)

Науковий керівник:     Солдаткін Олексій Петрович чл.-кор. НАН України, д.б.н., проф.

Основний зміст роботи:

В дисертаційній роботі вперше було розроблено електрохімічний ДНК-сенсор для визначення олігонуклеотидних послідовностей, пов’язаних з геном rpoB M. tuberculosis. Продемонстровано можливість електрохімічного (імпедіометричного) ДНК-сенсора визначати комплементарні олігонуклеотиди концентрацією до 1 нМ та дискримінувати олігонуклеотиди, що відрізняються однією однонуклеотидною заміною.

Розроблений в роботі біосенсор на основі спектроскопії ППР для детектування олігонуклеотидів, пов’язаних з гібридним геном bcr-abl, може забезпечити високо селективне, швидке і надійне розпізнавання відповідних послідовностей без використання молекулярних міток. Для покращення його робочих характеристик вперше було реалізовано концепцію термодискримінації повністю та частково комплементарних олігонуклеотидів за допомогою геносенсора ППР з терморегульованою коміркою. Реалізовано спосіб селективного підсилення сигналу ППР шляхом використання наночастинок золота, модифікованих комплементарними олігонуклеотидами.