GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ВІДДІЛ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Завідувач – к. б. н., ст. наук. співр. Данилова Валентина Михайлівна

Teл.: (044) 234 13 45; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Згідно з постановою бюро Президії АН УРСР від 16 листопада 1979 р. «Про затвердження типового положення про відділ наукової інформації науково-дослідних установ АН УРСР» в Інституті біохімії у січні 1980 р. було створено відділ науково-технічної інформації (ВНТІ), який очолила к.б.н. Євгенія Кононовна Вовнянко. У 1983-1998 рр. відділом керував к.б.н., ст. наук. співр. Володимир Іванович Назаренко, у 1998-2002 рр. – к.б.н., ст. наук. співр. Микола Тимофійович Пархоменко, а з 2002 р. – В.М. Данилова.

Наразі до складу ВНТІ входять такі підрозділи: група науково-технічної інформації, сектор з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, редакція «Українського біохімічного журналу» (тепер він має назву «UkrainianBiochemicalJournal»), редакція журналу «Біотехнологія» (тепер – «BiotechnologiaActa»), наукова бібліотека, Меморіальний музей О.В. Палладіна, спеціалізована вчена рада Д 26.240.01.

Кількість співробітників у відділі – 21, із них 2 д.б.н., 8 к.б.н., 2 мол. наук. співр. без ст., 5 пров. інж., 4 інж. І кат.

Найвагоміші результати за 2010-2015 рр.

Відділ бере участь:

 • в інформаційній підтримці роботи співробітників, керівництва та служб інституту відповідно до їхніх потреб за допомогою локальної комп’ютерної мережі та її зв’язку з мережею Інтернет; підтримці вебсайтів: ІБХ, ж.«Ukr.Biochem.Journal» та ж. «BiotechnologiaActa»;
 • у пропагуванні науково-технічних досягнень інституту шляхом подання матеріалів до експозицій на виставках, конференціях, симпозіумах тощо;
 • співробітники відділу виконують комп’ютерний набір та верстку обох журналів, редагування або переклад на англійську окремих статей та резюме, поданих до журналів як українською і російською, так і англійською мовами;
 • у створенні електронного каталогу друкованої продукції, яка зберігається в бібліотеці;
 • у виконанні НДР за відомчою науковою тематикою.

Сектор патентно-ліцензійних досліджень в інституті було створено у 1980 р., 1993 р. його включено до складу відділу, а у 2008 р. реорганізовано і перейменовано на Сектор з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Керівник Сектору з 1993 до липня 2012 р. – к.б.н. О.П. Козуліна, з липня 2012 р. – к.х.н. Г.Г. Луговська.

Основними завданнями Сектору є:

 • проведення та організація досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Інституту, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту, забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, наукові відкриття, комерційні таємниці та інші ОІВ, що створюються в Інституті;
 • проведення та організація маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень;
 • здійснення заходів з використання результатів НДДКР, об’єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Установи, підтримка ліцензійної діяльності Установи, трансферу технологій.

За період 2010-2015 рр. подано заявок на винаходи та корисні моделі, всього – 45; отримано охоронних документів на винаходи та корисні моделі, всього – 49; отримано свідоцтв на знаки для товарів і послуг, всього – 7.

Підготовлено та проведено презентації найбільш перспективних винаходів Інституту на фармацевтичних підприємствах Києва: ЗАТ “Фармак”, ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, корпорації “Артеріум”, АТЗТ “ФарКос”, корпорації “Укрзооветпромпостач”. За останні три роки Сектор брав активну участь в укладанні ліцензійних договорів:

 • Ліцензійний договір № 719 на використання т/з “МЕДИХРОНАЛ”, рішення “Укрпатенту” за № 719 від 04.10.00.( Свідоцтво № 6387 від 24.10.01.) з ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, від 04.10.00 р до 16.12.21 р.
 • Ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання об’єктів права інтелектуальної власності (пат. № 77182 UA, № 77278 UA, пат. № 81861 UA, пат. № 85522 UA, пат № 85523 UA). Фірма-ліцензіат – ВАТ “Фармак”, м. Київ, строк дії від 28.12.2009 до 31.12.2023. Виключна ліцензія на право використання Винаходів для виробництва та/або продажу Лікарських препаратів на основі N-ацилетаноламінів.
 • Ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання винаходу від 05.06. 2012 р., дійсний до 17.07.2018 р. Приватне акціонерне товариство „Технолог”, м. Умань. Виключна ліцензія на використання винаходу „Препарат для підвищення життєстійкості організму ”, захищеного патентом України № 39228, пріоритет від 17.07.1998 р.

“Український біохімічний журнал”(з 2014 р. має назву «TheUkrainianBiochemicalJournal»)засновано у 1926 р. у Харкові академіком О.В. Палладіним під назвою «Наукові записки Українського біохемічного інституту»; до складу відділу НТІ редакцію журналу включено у 2003 р. Відповідальний секретар до 2012 р. –к.б.н. А.П. Дем’яненко, від початку 2012 р. – к.б.н. М.В. Григор’єва. За звітний період (2010-2015 рр.) вийшло з друку 36 номерів часопису. Загальний обсяг надрукованих матеріалів у часописі склав понад 2 000 умовних аркушів, що значно перевищує запланований. Журнал реферується або індексується в «Pubmed», «IndexMedicus», «CurrentContents», «ScienceCitationIndex», «Джерело» та інших базах. Електронна версія розміщується на порталах «Elsevier», «EBSCO». Створено окремий вебсайт журналу: http://www.ukrbiochemjournal.org/

Журнал «Біотехнологія» BiotechnologiaActa») засновано у 2006 р. у складі відділу НТІ; почав регулярно випускатися з 2008 р. Відповідальний секретар А.С. Виноградова. За звітний період (2010-2015 рр.) вийшло з друку 34 номери часопису. Загальний обсяг надрукованих матеріалів біля2000 умовних аркушів. Журнал відображається у таких міжнародних базах даних: «PresPoint» (Кембрідж), «EBSCO» (США), «CornellUniversityAlbertR. MannLibrary» (США), «ChemicalAbstractsService» (США), «РИНЦ» (РФ), «Ciberleninka» (РФ). Створено окремий вебсайт журналу:http://www.biotechnology.kiev.ua/

Наукова бібліотека (завідувачка– В.В. Редіна) заснована О.В. Палладіним в 1925 р. як бібліотека Українського біохемічного інституту Народного комісаріату освіти УРСР в Харкові. Її включено до складу відділу НТІ в 1993 р. Книжковий фонд бібліотеки регулярно поповнюється і налічує наразі понад 80 тис. примірників, з яких 34 тис. – іншомовні видання; співробітники бібліотеки проводять інформаційно-бібліографічну роботу, комплектують фонд, інформують співробітників інституту про нові надходження. В бібліотеці в останні роки активно ведеться робота з формування електронної версії каталогів усіх фондів бібліотеки. За звітний період введено до електронного каталогу понад 12 тис найменувань друкованої продукції, яка зберігається в бібліотеці.

Меморіальний музей О.В. Палладіна (куратор – к.б.н. В.І. Назаренко). створено в 1973 р. згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР; 1993 р. включено до складу відділу НТІ. Експонати музею висвітлюють життєвий шлях, наукову, науково-організаційну, педагогічну і громадську діяльність засновника інституту академіка О.В Палладіна та відомої у світі української школи функціональної біохімії. Як філія Державного музею історії м. Києва Меморіальний музей О. В. Палладіна фактично є центром пропаганди і вивчення історії біохімічної науки в Україні. Музей виконує систематичну пошукову роботу з історії Інституту біохімії, вивчення розвитку його наукових напрямів, проводить екскурсії тощо.

Спеціалізована вчена рада Д 26.240.01 працює в інституті з 1963 р. (учений секретар до 01.09.2012 р. – к.б.н. О.В. Кірсенко, з 01.03 2013 р. – к.б.н. Н.П. Карлова). Спецрада приймає до захисту дисертації за двома спеціальностями: 03.00.04 – «біохімія» та 03.00.20 – «біотехнологія». За період 2010-2015 рр. проведено 55 засідань спецради, на яких успішно захищено 8 докторських і 40 кандидатських дисертацій.

Виставкова діяльність у 2010-2015 рр.

Відділ брав активну участь у підготовці і презентації розробок Інституту у понад 20 загальнодержавних, міжнародних та відомчих виставкових акціях, зокрема:

 • «Наука – виробництву» - 2010, 2011, 2012; 2013, 2014, 2015 рр.
 • «Барвиста Україна» - 2010, 2011, 2012; 2013 рр.
 • Міжнародна спеціалізована виставка «Високі технології» – 2010, 2011, 2012; 2013, 2014, 2015 рр.
 • Ювілейна виставка науково-технічних розробок, присвячена 95-річчю НАН України, - 2013 р;
 • «Медична лабораторія та інновації в медицині» - 2010 р;
 • «Міжнародний Трейд-клуб в Україні» -2011 р.;
 • «Медична лабораторія» - 2011 р.;
 • Міжнародна виставка охорони здоровя «MEDICEXPO» - 2015 р.
 • Виставка-презентація науково-технічних досягнень установ НАН України – 2015 р.

За активну участь у виставковій діяльності Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна нагороджено багатьма Почесними ДИПЛОМАМИ і ГРАМОТАМИ.

Науково-дослідна робота відділу у 2010-2015 рр. спрямована на історико-наукознавчі та біобібліографічні дослідження розвитку вітчизняної біологічної хімії, мета яких полягає в пошуку й аналізі інформації про здобуткиукраїнських вчених - лауреатів премії ім. О.В. Палладіна у контексті виявлення та узагальнення закономірностей і тенденцій розвитку фізико-хімічної біології в Україні, а також в аналізі досягнень науковців Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України у винахідницькій діяльності, прогнозуванні пріоритетних напрямів винахідницької діяльності та перспективних інновацій.

Найважливіші публікації співробітників відділу у 2010-2015 рр.

1. Данилова В. М., Виноградова Р. П. Становлення наукової школи О.В. Палладіна з функціональної нейрохімії (Харківський період – 1925-1931 рр.) // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т.82, № 3. – С.101-109.

2. Комісаренко С.В., Данилова В.М.. Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна. До 125-річчя від дня народження. // Укр. біохім. журн. – 2010. Т.82, № 4. – С. 128-142.

3. Данилова В.М. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (до 85-річчя від дня заснування) // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т.82, № 5. – С. 5-31.

4. Виноградова Р.П., Данилова В. М. Розвиток наукових досліджень з нейрохімії в Інституті біохімії у 1931-1940 рр. // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т.83, № 1. – С.87-98.

5. Виноградова Р.П., Данилова В.М. Розвиток наукових досліджень з нейрохімії в Інституті біохімії АН УРСР у 1941- 1972 роках. Дослідження вуглеводного обміну у головному мозку// Укр. біохім. журн. – 2011.Т.83, №2. – С. 101-117.

6. Виноградова Р.П., Данилова В.М. Дослідження обміну високомолекулярних фосфоровмісних сполук нервової системи в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т.83, № 3. – С. 113-122.

7. Виноградова Р. П., Данилова В. М. Дослідження властивостей та функціонування Na+, K+ATP-ази у мембранах нервових клітин співробітниками відділу біохімії нервової системи Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (1960-2000 рр.) // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т.83, № 4. – С. 113-131.

8. Виноградова Р. П., Данилова В. М.Дослідження механізму дії деяких психотропних речовин і системи активного транспортування кальцію в нервових клітинах в Інституті біохімії НАН України (1960-1980 р.р.) // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т.83, № 5. – С. 110-120.

9.Виноградова Р. П., Данилова В. М. Дослідження протеїнів нервової тканини та їхнього обміну в Інституті біохімії НАН України (1972-1990 р.р.)// Укр. біохім. журн. – 2011. – Т.83, № 6. – С. 116-136.

10. Данилова В.М., Виноградова Р.П., Комісаренко С.В. Лауреати премії НАН України імені О.В. Палладіна за 1974 р. (Максим Федотович Гулий). // Укр. біохім. журн. – 2012. Т.84, № 2. – С. 111-118.

11. Виноградова Р.П., ДаниловаВ.М. Лауреати премії НАН України імені О.В. Палладіна за 1975-1976 рр. (Кузьма Микитович Веремеєнко, Михайло Дмитрович Курський, Микола Сергійович Бакшеєв) // Укр. біохім. журн. – 2012. Т.84, № 3. – С. 121-130.

12. Комісаренко С.В., Виноградова Р.П., Данилова В.М. Лауреати премії НАН України імені О.В. Палладіна за 1977-1978 рр. (Арон Михайлович Утевський, Яків Васильович Бєлік) // Укр. біохім. журн. – 2012. – Т.84, № 4. – С. 88-96.

13. Данилова В.М., Виноградова Р.П.Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1979 – 1980 рр.// Укр. біохім.журн. 2012, т. 84, № 5, С. 117 – 125.

14.Р.П.Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1981 – 1982 рр.// Укр. біохім. журн., 2012, т. 84, № 6, С. 145 – 155.

15. Виноградова Р.П., Данилова В.М. Кузьма Микитовича Веремеєнко – один із засновників біотехнології ензимів у медицині та ензимотерапії (до 90-річчя від дня народження). Біотехнологія, т. 5, № 5, 2012, С. 114 – 118.

16. Виноградова Р.П., Данилова В.М. Ніна Костянтинівна Бердинських – відомий спеціаліст в галузі медичної біотехнології (до 80-річчя від дня народження). Біотехнологія, т. 5, № 6, 2012, С. 117 – 121.

17 итник К.М., Данилова В.М. Біологічні науки в Україні. В кн..: «Історія української культури», К.: Наукова думка. – 2012. – Т .5, кн.3. – С. 677-713.

18. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1983-1984 рр. // Укр. біохім. журн. – 2013. – т.85, № 1. – С.84-91.

19. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Палладіна

Олександра Володимировича 1985-1986 рр. // Укр. біохім. журн. – 2013.т.85, №2. – С.

110-118.

20. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Палладіна

Олександра Володимировича 1987-1988 рр.// Укр. біохім. журн. – 2013. – Т.85, № 3. – С. 103-112.

21.Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1989-1990 рр.// Укр. біохім. журн. – 2013. – т.85, № 4. – С. 119-129.

22. В.М. Данилова, Р.П. Виноградова.Лауреати премії НАН України імені Палладіна Олександра Володимировича 1991-1992 рр.// Укр. біохім. журн. – 2013. – т.85, № 5. – С. 201-209.

23. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1993-1994 рр.// Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, № 1. – P. 139-148.

24. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1995-1996 рр.// Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, № 2. – P. 134-144.

25. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1997-1998 рр.// Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, № 3. – P. 133-139.

26. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2001 р., 2003 р. // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, № 4. – P. 178-191.

27. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2005 р., 2007 р. // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, № 5. – P. 157-154.

28. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2008 р., 2011 р. // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 86, № 6. – P. –190-201.

29. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, С.В. Комісаренко. Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2013 р. // Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87, № 1. – P.134 – 142.

30. Данилова В.М., Виноградова Р.П., Комісаренко С.В. Винахідницька діяльність Інституту біохімії ім.. О.В. Палладіна НАН України у 1925-1990 рр. Короткий історичний нарис.//Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87, № 2. – P.163 – 175.

31. В.М. Данилова, Р.П. Виноградова, С.В. Комісаренко.Винахідницька діяльність академіка НАН України Максима Федотовича Гулого (110-річчю від дня народження присвячується)//Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87, № 3. – P.124 – 131.

32. Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, Г.В. Косякова, А.Г. Бердишев.Винахідницька діяльність відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України //

Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87, № 4. – P.123 – 129.

DEPARTMENTOFSCIENTIFICANDTECHNICALINFORMATION

Head Valentina M. Danilova, Ph.D. (Biology)

Tel.: (044) 234 13 45; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

In accordance with the resolution of the Bureau of Presidium of the Academy of Sciences of the Ukr.SSR of October 16, 1979, On Approval of the Standard Proposition about the Department of Scientific and Technical Information of Scientific-Research Institutions of AS Ukr.SSR the Department of Scientific-and-Technical Information (DSTI) was created at the Institute of Biochemistry in January 1980. The Department was headed by Evhenia K. Vovnyanko, PhD (Вiology). In 1983-1998 the Department was headed by Volodymyr I. Nazarenko, PhD (Biology); in 1998-2002 it was headed by Mykola T. Parkhomenko, PhD (Biology); and since 2002 the Department has been headed by V.M. Danilova.