GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Спосіб експресного визначення рівня інтегральної забрудненості, вмісту токсичних органічних сполук та важких металів в об’єктах довкілля

(Захищено патентом України на корисну модель)

Спосіб відноситься до екології, а саме, до технології визначення рівня інтегральної забрудненості, вмісту токсичних органічних сполук та важких металів в об’єктах довкілля і може бути застосований для постійного експресного моніторингу рівня інтегральної забрудненості та вмісту особливо токсичних для живих організмів органічних сполук і важких металів в об’єктах довкілля, що дозволяє оцінити сукупну та специфічну (якісну та кількісну) токсичну дію органічних та неорганічних забруднювачів і їх сумішей.

Спосіб оснований на біосенсорних системах, в яких як сенсорні елементи біолюмінесцентного аналізатора використовують тест-штами природних та/або генетично сконструйованих мікроорганізмів, які мають природну або індуковану біолюмінесценцію.

Зазначені штами специфічно гасять або збуджують рівень природної чи індукованої біолюмінесценції під дією токсичних забруднювачів, що дає змогу визначати рівень інтегральної забрудненості, вмісту токсичних органічних сполук та/або важких металів в об’єктах довкілля з високою специфічністю, високим рівнем чутливості для металу, можливістю використання нативного досліджуваного зразка, фіксувати біологічно токсичну компоненту з загального рівня вмісту забруднювачів.

Перевагами cпособу є:

-          визначення рівня інтегральної забрудненості;

-          визначення вмісту токсичних органічних сполук;

-          визначення якісного та кількісного вмісту важких металів в об’єктах довкілля;

-високий рівень чутливості для важких металів;

-висока специфічність;

-використання нативного досліджуваного зразка;

-можливість визначення кількості токсичних металів в загальному вмісті їх у зразку;

-простота та швидкість проведення вимірюваня (3-5 хв);

-економічність;

-можливість проведення аналізу в польових умовах;

-відсутність необхідності в висококваліфікованому персоналі.

Розроблено : Інститутом біохімії ім О.В. Палладіна НАН України,

                          Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України,

                          Інститутом електродинаміки НАН України.

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01601, Україна

Довідки: Тел.: +380 44 235 7157; Fах: +380 44 279 63 65;

Е-таil: tto@biochem.kiev.ua