GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Пристрій для визначення рівня інтегральної забрудненості,

вмісту токсичних органічних сполук та важких металів в об’єктах довкілля

(Права на корисну модель захищено патентом України)

Пристрій призначений для постійного експресного моніторингу рівня інтегральної забрудненості, вмісту токсичних органічних сполук та важких металів в об’єктах довкілля, що дозволяє оцінити сукупну та специфічну (якісну та кількісну) токсичну дію органічних та неорганічних забруднювачів і їх сумішей.

Пристрій реєструє рівень природної чи індукованої біолюмінесценції під дією токсичних забруднювачів та відповідних специфічних тест-штамів природних та/або генетично сконструйованих мікроорганізмів як сенсорних елементів біолюмінесцентного аналізатора, визначає токсичні для живих систем забруднювачі (традиційні методи дозволяють визначити лише їх загальний вміст без урахування біологічної токсичності).

Основні характеристики Пристрою.

-            Використання фотоелектронного перетворювача з вихідним сигналом у вигляді електричного струму, що пропорційний рівню біолюмінесценції, у сукупності з перетворювачем струм/напруга та аналого-цифровим перетворювачем покращує лінійність функції перетворення пристрою в більш широкому діапазоні вимірювання і зменшує його випадкову похибку.

-            регулювання чутливості пристрою за рахунок зміни напруги на вході керування фотоелектронного перетворювача даного типу, що полегшує його калібрування і оптимальний вибір діапазону вимірювання.

-            використання перетворювача струм/напруга зі змінним коефіцієнтом перетворення сприяє значному розширенню діапазону вимірювання; позитивний ефект досягається завдяки тому, що в Пристрої не виникає похибок при збігу в часі світлових квантів на його вході.

-            всі елементи вимірювального каналу, включаючи фотоелектронний помножувач даного типу, виготовляються з використанням мікроелектронних технологій, мають малі габарити й низьке енергоспоживання.

-            реалізація значної частини Пристрою може бути уніфікованою з вимірювальними приладами іншого призначення, що оптимізує виробництво пристроїв, зменшує їх вартість і дозволяє підключати до уніфікованих інформаційних систем.

Порівняльна характеристика розробленого Пристрою

з найближчим аналогом –приладом «БІОТОКС-10М» (РФ)

Параметр Розроблений Пристрій Прилад-аналог «Біотокс-10м»

Розміри блоку ФЕП, мм

Розміри уніфікованого вимірювального модуля, мм

120х90х60

120х90х23

295х140х60
Вага, кг Не більше 0,5 Не більше 2,0
Потужність споживання, Вт Не більше 0,2 Не більше 2
Відношення ширини повного діапазону вимірювання до рівня шумів 100.000.000/200 999.999/200
Вартість, грн. 15000 45000

Таким чином, розроблений Пристрій забезпечує:

-          визначення рівня інтегральної забрудненості;

-          визначення вмісту токсичних органічних сполук;

-          визначення якісного та кількісного вмісту важких металів в об’єктах довкілля;

-          використання нативного досліджуваного зразка;

-          можливість визначення кількості токсичних металів в загальному вмісті їх у зразку;

-          широкий діапазон вимірювань;

-          швидкість проведення вимірювань (3-5 хв);

-          можливість проведення аналізу в польових умовах;

-          економічність проведення аналізу;

-          низьке енергоспоживання;

-          невеликі габарити, вагу та вартість;

-          відсутність необхідності в висококваліфікованому персоналі

Розроблено:Інститутом біохімії ім О.В. Палладіна НАН України,

Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України,

Інститутом електродинаміки НАН України.

Адреса: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

вул. Леонтовича, 9, Київ 01601, Україна

Довідки: Тел.:+380 44-234 59 74; +380 44-235 7157;Fах: +380 44279 63 65;

Е-таil: tto@biochem.kiev.ua