GoogleTranslate

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Біобезпека та біоетика як умова інтеграції до світової наукової спільноти.

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна «Біобезпека та біоетика як умова інтеграції до світової наукової спільноти» належить до переліку навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування відповідальної етичної поведінки вченого. Особлива увага приділяється розвитку вміння проводити оцінку біологічних ризиків, які виникають під час роботи з потенційно небезпечним біологічним матеріалом та навичок безпечної роботи з такими матеріалами.

Кількість кредитів: 1.

Форма контролю: іспит.

Викладачі: Гергалова Галина Леонідівна, к.б.н., старший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна;

Максимович Ярослава Сергіївна, к.б.н., старший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна.

Мета навчальної дисципліни: формування знань про біобезпеку, біозахист, біоетику та їх застосування в подальшій науковій діяльності.

Попередні вимоги:

Аспірант повинен знати: правила роботи в лабораторії та лабораторними тваринами, основи мікробіології, вірусології, культивування тканин та клітин, основні методи біохімічних, молекулярно-біологічних досліджень.

Аспірант повинен вміти: аналізувати та оцінювати сучасні біологічні дослідження; працювати з основними видами лабораторного обладнання та лабораторними тваринами.

Змістові модулі:

-         лабораторні біобезпека та біозахист;

-         біоетика.

Мова викладання: українська.

Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.03.00.04 викладається на першому році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» в обсязі 30 годин, з яких 6 годин аудиторних занять (2 год. – лекційні заняття, 4 год. – семінарські заняття), 24 години самостійної роботи.