Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

І пленарне засідання

22 травня 10.15 – 13.00

 1. Бабаєва Ганна Георгіївна (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України)  Біотехнологічні підходи до моделювання некрозу міокарда.
 2. Бородіна Тетяна Валеріївна (Навчально-науковий центр “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченко) Експресія генів Cckbr, Gast, Reg1?, Tgf?1 у підшлунковій залозі щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії та при введенні мультипробіотика “Симбітер® ацидофільний» концентрований
 3. Будаш Галина Володимирівна (Центр молекулярних і клітинних досліджень Національного університету “Києво-Могилянська академія”) Вдосконалення методів диференціювання ембріональних стовбурових та індукованих плюрипотентних клітин миші в кардіоміоцити
 4. Бучковська Іванна Михайлівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; кафедра біохімії та біотехнології) Вплив відсутності запасів ретиноїдів на активність ензимних систем детоксикації при регенерації печінки
 5. Веселовська Юлія Сергіївна (Інститут проблем кріобіології та кріомедицини) Вплив низькомолекулярної фракції кордової крові (до 5 к Да) на показники фагоцитарної активності деконсервованих нейтрофілів
 6. Виджак Ольга Романівна (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Анти-GroEL антитіла у жінок із порушеннями репродуктивної функції на тлі хронічних запальних захворювань органів малого тазу
 7. Глонягіна Ірина Сергіївна (Інститут Охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України) Активність ферментів катаболізму ендогенних альдегідів у головному мозку щурів пубертатного віку при стресі
 8. Гнатишина Леся Любомирівна  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)) Ідентифікація ксеномодуляторів естрогенної активності водного середовища за молекулярними характеристиками двостулкового молюска
 9. Гнатуш Андрій Романович (Львівський національний університет імені І. Франка) Захисний ефект природних комплексів поліфенолів винограду за умов розвитку діабетичних ускладнень у тканинах щурів із стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом
 10. Єфанова Ольга Леонідівна (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАНУ) Отримання рекомбінантного бета-дефенсин-4 людини та дослідження його біологічної активності

ІІ пленарне засідання

22 травня 14.00 – 17.00

 1. Задира Світлана Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ “Інститут біології”, кафедра екології та охорони навколишнього середовища) Продукти перекисного окиснення ліпідів у клітинах печінки мишоподібних гризунів в умовах техногенного забруднення довкілля
 2. Зайков Веденей Сергеевич (Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, отдел биохимии) Культивирование мезинхимальных стромальных клеток в альгинатных сферических носителях, модифицированных включением плазмы крови человека.
 3. Канюка Олена Петрівна (Львівський національний університет імені  Івана Франка) Проліферація та диференціація клітин еритроїдного ряду за умов спрямованої інактивації гена РТТG
 4. Касаткіна Людмила Олександрівна  (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)  Mechanisms of glutamate release from blood platelets
 5. Кулєшова Даря Костянтинівна  (ДУ «Інститут охорони здоровя дітей та підлітків НАМН України», Харків) Показники вільнорадикального окислення у юнаків-підлітків з ожирінням, ускладненим інсулінорезистентністю
 6. Кулініч Олена Сергіївна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра біофізики та біохімії) ?-глутамілтранспептидаза та відновлений глутатіон плазми крові і печінки щурів у моделі пухлинного росту
 7. Макарчук Вікторія Анатоліївна (ДУ «Інститут гастроентерології АМН України») Вплив патології підшлункової залози щурів на вміст відновленого глутатіону та активність глутатіон-залежних ферментів
 8. Максимович Ігор Ярославович (Інститут біології тварин НААН) Метаболічні процеси в організмі вагітних щурів за дії цитрату нанохрому
 9. Малина Альона Едуардівна (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України) Генетична трансформація Pichia Pastoris для експресії поліаміноксидази
 10. Малишева Світлана Вікторівна (Національний університет Києво-Могилянска академія) Плюріпотентні характеристики отриманих за допомогою системи транспозонів індукованих плюріпотентних стовбурових клітин миші

ІІІ пленарне засідання

23 травня 10.00 – 13.00

 1. Мєшкова Наталія Олександрівна (ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України", відділ онкофармакології) Вплив Бромокриптину та Метоклопраміду на пухлинний ріст
 2. Неміш Віталія Василівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; кафедра біохімії та біотехнології) Генерація супероксидного радикала оксигеназним електрон-транспортним ланцюгом мікросом печінки опромінених щурів-пухлиноносіїв
 3. Новожилов Дмитро Олегович (Інститут харчової  біотехнології та геноміки НАН України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут Біології") RAPD- та ISSR-аналіз високопродуктивних ізолятів гливи звичайної (Pleurotus ostreatus (JACQ.: FR.) KUMMER.)
 4. Папуга Олександр Євгенійович (Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ) Вивчення можливості використання зооглеї гриба Medusomyces gisevi у біотехнологічних конструкціях
 5. Пасічник Ганна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна) Вплив надекспресії адаптерного протеїну RUK/CIN85 у клітинах феохромоцитоми щура лінії РС12 на прояв ознак, характерних для ракових стовбурових клітин
 6. Савчук Марина Миколаївна   (Інститут біохімії ім. А. В. Палладіна) Шляхи моделювання рівня формальдегіду в організмі тварин
 7. Сіндаровська Яна Рудольфівна (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України) Створення генетичних послідовностей гібридних біфункціональних білків для ефективної експресії і детекції в рослинах
 8. Соколова Дарина Олександрівна (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, відділ біофізики та радіобіології) Зв'язок зміни профілю метилування функціонально різних частин ДНК та виходу нестабільних хромосомних аберацій під впливом фракціонованого УФ-С опромінення
 9. Токарчук Катерина Олександрівна (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАНУ) Дослідження участі альдегідів у розвитку оксидативного стресу.
 10. Урвант Леся Петрівна (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України) Локалізація епітопу фібринспецифічного моноклонального антитіла І-3с в ділянці 126-134 ? ланцюга фібрину

ІV пленарне засідання

23 травня 14.00 – 16.00

 1. Фафула Роман Володимирович (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) Кінетичний аналіз гідролізу атр оуабаїнчутливою Na+, K+-АТР-азою та Ca2+, Mg2+-АТР-азою лімфоцитів периферичної крові хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондилоартрит
 2. Ференц Ірина Вікторівна (Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра біохімії) Вплив агматину на зміни у структурно-функціональній організації мембран еритроцитів за умов експериментального цукрового діабету
 3. Чечуй Олена Федорівна (Харківський національний медичний університет) Дія хітозану на показники цитолізу та пероксидне окиснення ліпідів у печінці експериментальних тварин за їх гострого отруєння
 4. Чумаченко Ігор Миколайович (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України) Взаєморегуляція обміну NO та заліза в організмі
 5. Шелест Дмитро Васильович (ННЦ „Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Структурні компоненти тимоцитів щурів за умов експериментального ульцерогенезу