Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 

В І ТА Є М О   П Е Р Е М О Ж Ц І В

 Конференції-конкурсу молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології–2013”

 

І місце

Манойлов Кирило Юрійович

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Взаємодія флуоресцентного похідного дифтерійного токсину з резистентними до його дії клітинами миші (Mus musculus L) лінії L929

ІІ місце

Пасічник Ганна Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Надекспресія адаптерного протеїну RUKl/CIN85 у аденокарциномних клітинах молочної залози людини лінії MCF-7 супроводжується підвищенням їх хіміорезистентності

Ференц Ірина Вікторівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ефект агматину на процес апоптозу лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету

ІІІ місце

Мазур Юлія Юріївна

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Інгібітор Са2+,Mg2+-АТФази плазматичної мембрани калікс[4]арен C-90 як модулятор концентрації Са2+ у міоцитах матки

Рока-Мойя Яна Маріовна

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Про механізм інгібувального ефекту Lys-плазміногену на агрегацію тромбоцитів людини

Базалій Андрій Вікторович

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Конструювання рекомбінантних плазмідних векторів для експресії в клітинах ссавців, що кодують внутрішньоклітинний біосенсор до пероксиду водню HyPer та злитий протеїн Ruk/CIN85-HyPer

за активну участь нагороджено грамотами

Геращенко Інна Василівна

ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

Похідні імідазо[1,2-а]азепінію, як потенціальні токолітики

Гнатишина Леся Любомирівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Молекулярні системи відповіді на стрес та детоксикації у двостулкового молюска за впливу новітніх забруднювачів довкілля

Кравчук Ігор Валерійович

ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова» НАМН України

Біологічні характеристики клітин гліом головного мозку людини, отриманих за допомогою центрифугування

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ!