Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Після літніх відпусток продовжує свою роботу науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії». 23 вересня (вівторок) о 10-30 будемо слухати доповідь аспірантки відділу біохімії м’язів ІБХ НАНУ Коломієць О.В. «МОДУЛЯЦІЯ ТРАНСМЕМБРАННОГО ОБМІНУ Сa2+ В МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ НІТРОЗАКТИВНИМИ СПОЛУКАМИ ТА КАЛІКС[4]АРЕНАМИ». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. Авторські тези доповіді додаються до цього листа. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі в роботі нашого семінару.


Окрім того, маю нагоду нагадати Вам, що Національна Академія Наук України, Українське біохімічне товариство, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 06-10 жовтня 2014 р. в м. Києві на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України та Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS) проводять черговий ХІ Український Біохімічний Конгрес. Інформація щодо науково-організаційних питань стосовно Конгресу знаходиться за Інтернетівською адресою: http://bioinfo.org.ua/index.php/uk/ , а інформація щодо суто наукової програми – за адресою: http://bioinfo.org.ua/index.php/uk/prohrama-konhresu
Прохання стежити за можливими змінами у науковій Програмі конгресу. Запрошуємо Вас та Ваших колег, аспірантів, студентів до участі у роботі нашого Конгресу!
З повагою – С.О.Костерін.

 

МОДУЛЯЦІЯ ТРАНСМЕМБРАННОГО ОБМІНУ Сa2+ В МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ  НІТРОЗАКТИВНИМИ СПОЛУКАМИ ТА КАЛІКС[4]АРЕНАМИ

Коломієць О.В.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ, м. Київ, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вступ. Іони Са відіграють фундаментальне значення у контролі скоротливої активності гладеньких м'язів. Окрім енергетичного забезпечення клітинного метаболізму та перемикання шляхів загибелі клітини, мітохондрії відіграють центральну роль в термінації Са2+-сигналу гладенького м'язу. Акумуляція Са2+ мітохондріями міометрія забезпечується потенціалзалежним Са2+-уніпортером, тоді як вивільнення катіону з них - Са2++-обмінником. Властивості Са2++-обмінника мітохондрій  в міометрії майже не досліджено.

З літератури відомо, що оксид азоту та калікс[4]арени можуть модулювати активність Са2+-транспортувальних систем мітохондрій та змінювати поляризацію їх внутрішньої мембрани.

Мета: у дослідах, виконаних на ізольованих мітохондріях та міоцитах матки щурів, вивчити модуляцію трансмембранного обміну Са2+ в мітохондріальній мембрані оксидом азоту та вибраними калікс[4]аренами.

Методи: препаративної біохімії, біохімічної мембранології, спектрофотометрії, спектрофлуориметрії, протокової цитофлуориметрії, фотонної кореляційної спектроскопії, світлової та електронної мікроскопії, лазерної конфокальної мікроскопії, кондуктометрії, кінетичного та статистичного аналізу.

Результати:

Доведено, що Са2+-чутливий флуоресцентний зонд Fluo 4-AM можна використовувати для вивчення закономірностей акумуляції Са2+ мітохондріями міометрія.

Показано, що оксид азоту посилює енергозалежну акумуляцію іонів Са мітохондріями міометрія. Стимулювальний ефект опосередкований активацією Са2+-уніпортера та не залежить від функціонування пори перехідної провідності.

При дослідженні властивостей Са2++-обміну у внутрішній мембрані мітохондрій міометрія, зокрема, встановлено, що цей антипорт здійснюється із стехіометрією 1:1. Са2++-обмінник є резистентним до дії нітрозактивних сполук, але стимулюється калікс[4]аренами С-97, С-99 та амілоридом і пригнічується іонами Mg.

 Із використанням специфічних щодо мітохондрій флуоресцентних зондів встановлено, що потенціалчутливий барвник ціанінового ряду DIOC6(3) зв'язується з енергізованими мітохондріями і його можна використовувати для тестування змін мітохондріального потенціалу.

 Доведено, що оксид азоту спричиняє зниження потенціалу на внутрішній мембрані мітохондрій. Цей ефект можна розглядати як прояв протекторної дії  оксиду азоту. Калікс[4]арени С-97 та С-99 викликають виражену транзієнтну поляризацію внутрішньої мембрани мітохондрій, що узгоджується з їхнім стимулювальним впливом на Са2++-обмінник.

Висновки: встановлено, що Са2+-уніпортер мітохондрій стимулюється оксидом азоту, водночас Са2++-обмінник має резистентність до дії оксиду азоту, але активується каліксаренами, які викликають поляризацію внутрішньої мембрани мітохондрій.