Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

 Конференція 2007

В І Т А Є М О !

Переможці Конференції молодих учених, присвяченої пам`яті визначного українського біохіміка, професора Володимира Петровича Вендта

 1. місце
  Чорний Сергій Анатолійович (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Role and regulation of p53 in apoptosis triggered by thiamine antagonists in human neuronal SH-SY5Y cells.
 2. місце

  Гергалова Галина Леонідівна
  (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) нікотинові ацетилхолинові рецептори мітохондрій клітин печінки мишей.
  Касаткіна Людмила Олександрівна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Тромбоцити як потенційний периферичний маркер для аналізу функціонування високоафінних Na+ - залежних транспортерів глутамату в нервових закінченнях головного мозку.
 3. місце
  Павлова Марина Валеріївна (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Одержання та характеристика одноланцюгових антитіл.
  Мірошниченко Дарія (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) Аналіз взаємодії РН домену BCR з білками методами мас-спектрометрії.
  Кеца Оксана Віталіївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) Вміст продуктів ліпопероксидації в мікросомній фракції печінки попередньо опромінених щурів-пухлиноносіїв.


  Премії за активну участь у роботі конференції

  Шкрабак Олександр Анатолійович (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Дія каліксарену С-107 на Na+,К+-залежний ферментативний та неферментативний гідроліз АТР.
  Басараба Ольга Іванівна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Дослідження експресії адаптерного білка RUK/CIN85 у пухлинах молочної залози та матки людини.
  Пєшкова Вікторія Миколаївна (Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ; КНУ імені Тараса Шевченка) Оптимізація аналітичних характеристик сахарозного кондуктометричного біосенсора.
  Рєзніченко Людмила Сергіївна (Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України) Металовмісні пробіотики в біотерапії мікроелементозів та дисбактеріозів людей та тварин.
  Наумова Наталія Вадимівна (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) Використання методу проточної цитометрії для реєстрації мембранного потенціалу мітохондрій гладенького м’язу.
  Пасайлюк Марія Василівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) Вплив онкогенезу та попереднього опромінення малими дозами на рівень вітаміну А в печінці щурів.
  Волощук Оксана Миколаївна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) ступінь фрагментації та синтезу мтДНК пухлинної тканини попередньо опромінених щурів.
  Бездудна Олена Федорівна (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) Сукцинатдегідрогеназна активність в насінні сої Glicine max L. в умовах пророщування.