Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

В Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України активно впроваджуються форми міжнародної кооперації вітчизняних і зарубіжних вчених у вирішенні цілої низки наукових проблем. Міжнародна співпраця проводиться за спільними проектами, використовуються можливості міжнародних фондів у науковому співробітництві. Проводиться робота на основі двосторонніх договорів із закордонними науковими центрами, у рамках протоколів про співпрацю із зарубіжними академіями, а також за грантами, що фінансуються міжнародними організаціями.

За останні роки налагодилась співпраця і допомога з боку Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS) і Міжнародного Союзу Біохіміків та Молекулярних Біологів (IUBMB). FEBS надає фінансову підтримку молодим вченим інституту, що дає можливість відшкодувати витрати, пов’язані з відвіданням щорічного Конгресу FEBS та IUBMB, а також курсів FEBS.

Особливо важливою є участь директора Інституту біохімії академіка НАН України Комісаренка С.В. як президента Українського біохімічного товариства у засіданні Ради FEBS (FEBS Council Meeting). Вона відбувається під час роботи конгресу, до неї входять представники усіх біохімічних товариств країн ‒ членів FEBS. Рада FEBS підводить підсумки діяльності комісій, робочих груп FEBS та його членів, розробляє стратегію діяльності товариства. У рамках засідання Ради FEBS Комісаренко С.В. започаткував серію дискусій щодо проблем біоетики та біобезпеки, які викликали значний інтерес і широкий відгук серед членів Ради.

Традиційні двосторонні українсько-польські Парнасівські конференції з сучасних проблем біохімії, клітинної і молекулярної біології проводились з 1996 р. почергово раз на 2 роки в Україні та Польщі. Успішність періодичних зустрічей вчених двох країн визначила трансформування Парнасівських конференцій у формат міжнародних із широким міжнародним представництвом. Важливою віхою у цьому процесі стало залучення Ізраїльського біохімічного товариства до підготовки і проведення Парнасівських конференцій, що вперше сталося у Варшаві з 27 по 31 серпня 2011 р. Прийнято рішення, що у подальшому Парнасівські  конференції будуть проходити із залученням переважно молодих науковців з різних країн світу та будуть спрямовані на роботу з науковою молоддю. Наступну тристоронню Парнасівську конференцію планувалося провести в 2020 році, але через пандемію COVID-19 цей захід був відтермінований, консультації та переговори тривають.

Важливим напрямом міжнародної діяльності Інституту є біобезпека та біозахист. Завдяки революційному розвитку медико-біологічних наук стає все більш простим та доступним можливість використання матеріалів, технологій і знань у небезпечних цілях. Зважаючи на це, було втілено кроки, спрямовані на підвищення освіченості та обізнаності з питань біобезпеки, біозахисту та біоетики вчених, які залученні до проведення медико-біологічних досліджень, для того, щоб вони могли передбачати та попереджати можливі негативні наслідки своїх досліджень. Також цей напрям роботи стає надзвичайно важливим через пандемію COVID-19. В інституті виконується спільний проект Міністерства оборони Великобританії, Українського науково-технологічного центру та  Інституту біохімії ім. Палладіна проект P633a «Освіта та підвищення знань в Україні» (1.03.20-31.12.21). Метою проекту є підвищення обізнаності та розвиток мережі національних експертів, які стануть  місцевими осередками  розповсюдження інформації та знань з питань біобезпеки, біозахисту та біоетики серед науковців медико-біологічного напряму,  фахівців та експертів, що працюють у галузі біотехнологій та фармацевтичній промисловості. При виконанні проекту P633a заплановано: підтримка веб-сайту www.bsseducation.com.ua; проведення інтерактивного опитування учасників проекту P633 щодо використання набутих знань та навичок; аналіз отриманих матеріалів, розміщення їх на офіційному веб-сайті та презентація на заходах з міжнародною участю "Підвищення обізнаності та освіти з питань біобезпеки та біозахисту в Україні"; розширення мережі зацікавлених осіб, зокрема шляхом залучення навчальних закладів, які були переміщені з тимчасово окупованих територій України; продовження перекладу на українську мову основних інформаційних матеріалів з питань біобезпеки та біозахисту. Про результати проекту заплановано повідомити на Дев'ятій оглядовій конференції BWC. Реалізація проекту буде зразком (прототипом) для досягнення прогресу у відповідній тенденції освіти та розповсюдження знань, приймаючи одну державу-учасницю як приклад. Реалізація проекту зробить вагомий внесок у розвиток системи біозахисту та біобезпеки в Україні.

У 2018 - 2020 рр. в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України проводилась наукова співпраця на основі угод про науково-технічне співробітництво та грантів із закордонними науковими центрами:

 • Національним онкологічним центром Японії, м. Кашина, Японія;
 • Університетом Бордо-1, м. Бордо, Франція;
 • Державним університетом Арізони, м. Фенікс, США;
 • Кардіффським університетом, м. Кардіфф, Велика Британія;
 • Інститутом експериментальної біології ім. Ненцького, Варшава, Польща;
 • Інститутом біології Білостокського Університету, Польща;
 • Медичним центром Седар – Синай, Каліфорнія, США;
 • Медичною школою м. Ганновера, Німеччина;
 • Університетом Оулу, Фінляндія;
 • Інститут фізико-хімічної біології ім. Белозерського МГУ ім. М.Ломоносова;
 • Університетом Східної Кароліни;
 • Інститутом фармакології і біохімії НАН Білорусії, м. Гродно;
 • Інститутом біології, Шандунської провінції, Китай;
 • Середземноморським Університетом, Марсель, Франція;
 • фірмою Хешенгтанг, Ветеринарно-Фармацевтична компанія, ЛТД. (Guangzhou Heshengtang Veterinary Pharmaceutical CO., LTD), м. Гуанчжоу, Китайська Народна Республіка;
 • Інститутом макромолекулярної хімії Академії Наук Чеської республіки;
 • Інститутом експериментальної ендокринології Словацької академії наук, м. Братіслава, Словакія;
 • Цюріхським Університетом (Швейцарія);
 • Єврейським Університетом м. Єрусалиму, Ізраїль;
 • Бінгол Університетом, Туреччина;
 • Інститутом науки та технології, Ліон, Франція.

Інститут зацікавлений у посиленні міжнародних зв’язків і широкому інвестуванні як вітчизняних, так і іноземних капіталів у наукову та науково-виробничу діяльність. З цих позицій Інститут підтримує посилення Україно-Китайського партнерства в інноваційній сфері. Нещодавно було укладено два нових договори з КНР. У 2018 році був укладений договір між Guangdong Haid Institute of Animal Husbandry & Veterinary (GHIAHV) та Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України щодо кооперації у рамках проекту “Bovine tuberculosis ELISA diagnostic kit” (“Набір ELISA для діагностики туберкульозу великої рогатої худоби»). Договір дійсний з 01.04.2019 до 31.03.2022. Також у 2018 році був укладений договір «Agreement for joint application for patent between Yantai Hi-Tech international Cooperation Co, Ltd and Paladin Institute of Biochemistry NAS of Ukraine», «Угода про спільну заявку на патент між Yantai Hi-Tech International Cooperation Co, Ltd та Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.” Договір дійсний з 10.10.2018 до 10.10.2021.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України є членом Асоціації з регіональної

кооперації зі здоров’я, науки та технологій (RЕCOOP HST), яка об'єднує кілька інститутів

Західної та Східної Європи з метою накопичення інноваційних біотехнологій на

регіональному рівні та виходу на глобальний ринок. Головним менеджером Консорціуму є

директор з міжнародних досліджень та програм інноваційного менеджменту в Сідарс

Синайському медичному центрі, штат Каліфорнія, США. Інститут включений до складу

Дослідницького центру Асоціації (Cedars-Sinai Medical Center - RЕCOOP HST Research

Association). 1-2 жовтня 2020 року співробітники інституту брали участь у онлайн конференції

Асоціації. Під час конференцій вчені мали чудову нагоду обговорити результати власних

досліджень з відомими міжнародними експертами та спланувати проведення спільних

досліджень з членами Асоціації. У 2020 році за підтримки Асоціації було надруковано два

випуски  UBJ (№ 2 та № 3). У 2020 році і інституті виконувалось 2 гранти RECOOP HST

Association дляпроведення спільних наукових досліджень та підтримки Ukrainian Biochemical

Journal.

 

У 2020 році у інституті проводилась робота у рамках існуючих міжнародних договорів:

 • Меморандум для освітнього обміну між Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України та Хунаньського університету науки і техніки, Китай;
 • Договір про наукове співробітництво з Інститутом біоорганічної хімії АН РУз;
 • Договір про співробітництво у галузі освіти, науки та техніки між інститутом, Дніпропетровським Національним Університетом Олеся Гончара та Університетом Бінголу, Туреччина. «Agreement (2016-2020): Educational, Scientific and Technical Cooperation among Palladin Institute of Biochemistry of NASU (Ukraine), Bingöl University (Turkey) and Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University (Ukraine)» (№ 01/10-59) .
 • Договір про організацію спільної дослідницької лабораторії між Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України та Інститутом біології Шаньдунської академії наук (Договір від 23.10.2017).
 • Договір про кооперацію у галузі наук про життя та біотехнології між Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України та China Talent and Technology Co Ltd (CTTC).
 • Договір № 1/10-99 від 08.07.2019 на 2 роки про науково-технічну співпрацю між Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України та Дослідницьким центром ім. Отто Леві (Медичний університет міста Грац, Австрія).

Отже, участь в Європейських рамкових програмах є пріоритетним та перспективним напрямком міжнародної діяльності Інституту. В Інституті поглибилася співпраця з Федерацією Європейських біохімічних товариств (FEBS) і Міжнародним Союзом Біохіміків та Молекулярних Біологів  (IUBMB). Інтенсифікувалась співпраця з Асоціацією регіональної кооперації із здоров’я, науки та технологій (RЕCOOP HST), яка об'єднує кілька інститутів Західної та Східної Європи з метою накопичення інноваційних біотехнологій на регіональному рівні та виходу на глобальний ринок

Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна.

Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.