Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ В УКРАЇНІ

Інститут підтримує творчі наукові зв’язки з науковими установами НАН України, НАМН України, УААН України, МОЗ України, вузами і науково-дослідними установами Міністерства освіти України, багатьма установами та науковими товариствами за кордоном. У багатьох наукових темах НДР вчені Інституту виступають координаторами і/або експертами фундаментальних і прикладних досліджень.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України співпрацює з такими науковими установами України: Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України, Інститутом фізики напівпровідників НАН України, Інститутом біології клітини НАН України (м. Львів), Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Інститутом органічної хімії НАН України, Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Інститутом технічної теплофізики НАН України, Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ДУ ІПАГ НАМН України, Національним науковим центром «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України, Інститутом хірургії та трансплантології НАМН України, Науковим центром “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, лабораторією контролю якості імунобіологічних препаратів Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського», Білоцерківським національним аграрним університетом, Київською медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, ДУ Інститутом загальної та невідкладної хірургії НАМН України, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Більш міцними стали зв'язки між біохімічними установами НАН України та кафедрами біохімії вищих навчальних закладів України. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України реалізує різні форми співпраці з освітянами. На базі інституту виконуються бакалаврські, магістерські і дисертаційні роботи. Це дає змогу забезпечувати наукові дослідження молодими науковцями з високим творчим потенціалом, а також координувати наукові дослідження, що виконуються під керівництвом провідних вчених Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. А успішне функціонування Спеціалізованої вченої ради інституту із захисту докторських і кандидатських дисертацій та робота аспірантури і докторантури із спеціальності 091- біологія/спеціалізація 03.00.04 – біохімія та 03.00.20-біотехнологія сприяє підготовці кадрів вищої кваліфікації, які активно працюють в різних наукових установах України.

Інститут є провідним науковим центром з пріоритетних проблем біохімії, біотехнології та нанобіотехнологій. Цьому сприяє активна робота Українського біохімічного товариства (УБТ), видання «The Ukrainian Biochemical Journal» та журналу «Biotechnologia Acta». Реалізації координаційних та експертних функцій активно сприяє й робота постійно діючого в Інституті науково-теоретичного семінару з проблем біохімії тварини і людини, на якому розглядаються також актуальні питання молекулярної біології, біофізики та найважливіших суміжних наукових проблем (науковий керівник семінару – акад. НАН України С.О. Костерін). В роботі семінару беруть участь як співробітники Інституту біохімії, так і представники інших наукових установ НАН України, АМН України, працівники вищих навчальних закладів та вчені інших країн.

Налагодженню ефективної взаємодії науки і виробництва сприяє реалізація низки угод про співпрацю між Інститутом та потужними виробничими фармацевтичними та медичними структурами України, а саме: ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (м. Київ), Фармацевтична компанія «ФАРМАК» (м. Київ), ПрАТ «НВК «Діапрофмед» (м.Київ), ЗАТ “Технолог” (м. Умань, Черкаської обл.), ТОВ НВП «ХЕМА», (м. Київ) та ін.

 Контакти: Інститут біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України
вул. Леонтовича, 9, Київ, 01030, Україна.

Тел.:+ (380-44) 2345974; факс:+ (380-44) 2796365  E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.