Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

КОНФЕРЕНЦІЇ-КОНКУРСУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОХІМІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ – 2010», ПРИСВЯЧЕНОЇ 125-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА

 

За результатами таємного голосування конкурсна комісія визначила переможців конференції молодих учених:

І місце

Дворніков Дмитро Сергійович  за роботу: Tks4 – new Ruk/CIN85 interaction partner (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

 ІІ місце

Чернишенко Володимир Олександрович за роботу: Дослідження експонованості В?N-домену при переході фібриногену в фібрин (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України)

Короткевич Наталія Валеріївна за роботу: Отримання рекомбінантної розчинної форми HB-EGF людини та його флуоресцентних похідних та перспективи їх застосування (Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України)

 ІІІ місце

 Крупко Ольга Олександрівна  за роботу: Стимуляція нейросекреторного процесу при активації пресинаптичних глутаматних рецепторів (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

 Касаткіна Людмила Олександрівна  за роботу: Direct and reversed function of Na+-dependent glutamate transporters in blood platelets (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України / Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 Лабинцев Андрій Юрійович  за роботу: Роль Т-домену у внутрішньоклітинному трафіку рекомбінантних фрагментів дифтерійного токсину (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

 Цапенко Марина Вікторівна  за роботу: Генно-інженерні імунокон’югати на основі одноланцюгових антитіл (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)

 Також було вручено заохочувальні премії:

 Фальфушинська Галина Іванівна  за роботу: Вплив сполук металів на активність молекулярних детоксикаційних систем у карася Carassius auratus gibelio на тлі хронічної дії несприятливих чинників (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

 Панасюк Наталія Богданівна  за роботу: Посилення цитопротективих механізмівпри поєднаному застосуванні амарантової олії та блокаторів цог-2 при експериментальному коліті (Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького)

Бучковська Іванна Михайлівна за роботу: 5'-нуклеотидазна активність у гепатоцитах щурів із карциномою Герена, трансплантованою на фоні малих доз опромінення (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

 Дякуємо членам конкурсної комісії та усім учасникам!

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

Фото учасників.