Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні  колеги,  день добрий!  В Інституті біохімії  ім. О.В.Палладіна НАН України продовжує свою роботу НАУКОВИЙ   СЕМІНАР. 16-го листопада (ВІВТОРОК) о    10-30    ранку будемо   слухати  доповідь к.б.н. Петрової Г.В. (відділ біохімії коферментів ІБХ НАНУ) на тему
"Роль ?-токоферолу та його аналогів у запрограмованій загибелі клітин".  Традиційно авторські тези доповіді маєте у файлі, що додається. Запрошуємо Вас до участі у роботі нашого семінару.

З повагою - С.О.Костерін.

 

Петрова Г.В.

 

Роль ?-токоферолу та його аналогів у запрограмованій загибелі клітин.

 

Роботу присвячено дослідженню функціональної ролі ?-токоферолу (?-?-ТФ) та його синтетичних похідних у контролі запрограмованої загибелі клітин.

Встановлено, що здатність ?-ТФ запобігати загибелі тимоцитів щурів загалом не залежить від природи апоптогенного чинника, не обумовлена його антиоксидантними властивостями та найбільше виражена за дії речовин, що безпосередньо порушують функціонування мітохондрій. Пропонується, що запобігання ?-ТФ саме дисфункції мітохондрій за ініціації та розвитку апоптозу є основним механізмом, який забезпечує його антиапоптичну дію стосовно чисельних проапоптичних чинників. Продемонстровано вплив ?-ТФ на ДНК- і РНК-полімеразні активності мітохондрій й ядер печінки щура та його здатність активувати протеїнкіназу С ядра, що свідчить про можливе залучення модуляції експресії геному та шляхів трансдукції сигналу у механізми дії ?-ТФ на апоптоз. Продемонстровано, що завдяки активації DT-діафорази, ?-ТФ може запобігати проапоптичній дії речовин, цитотоксичність яких пов''язана з інгібуванням даного ензиму. Отримані дані дозволяють розглядати ?-ТФ як ефективний інгібітор запрограмованої загибелі клітин.

Вкорочення довжини бічного ізопреноїдного ланцюга ?-ТФ та його аналогів приводить до появи у них цитотоксичних властивостей, що обумовлені мембрано-дестабілізувальними та прооксидантними ефектами. На основі порівняльного аналізу отриманих даних щодо механізмів цитотоксичної дії коротколанцюгового ?-ТФ та його структурного аналогу троглітазону вперше запропоновано, що відома гепатотоксичність останнього у пацієнтів може бути обумовлена інгібуванням ним DT-діафорази і, як результат, підвищенням чутливості клітин до дії токсичних ксенобіотиків. Встановлено, що проапоптична дія ?-токоферилсукцинату (?-ТС) на тимоцити супроводжується дозозалежним інгібуванням активності сукцинатдегідрогенази мітохондрій, що є характерним для індукції апоптозу саме ?-ТС, але не іншими апоптогенними чинниками. Отримані дані є експериментальним підґрунтям для можливого застосування похідних ?-ТФ як протипухлинних речовин.