Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

УДК 577.112:612.115

 

Т.А .КОШЕЛЬ

ПРОСТОРОВА ОРІЄНТАЦІЯ aС-РЕГІОНІВ МОЛЕКУЛИ ФІБРИН(ОГЕН)У ПРИ ЙОГО ПОСЛІДОВНОМУ ПЕРЕТВОРЕННІ В ФІБРИН

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ

Tanya_kow@list.ru

 

Молекула фібриногену є мультидоменним білком в якому розрізняють центральний регіон Е, два периферичних регіони Д та два aС-регіони (Аa220-610). Через свою високу рухливість структурне положення aС-регіонів в молекулі фібрин(оген)у візуалізувати не вдається. Відсутні чіткі дані про зміну структурної позиції aС-регіонів при послідовному перетворенні фібриногену в фібрин дезАА та фібрин дезААВВ під дією тромбіну. Задача даної роботи було дослідити зміни просторового місцезнаходження та можливу функціональну роль aС-регіонів молекули фібрин(оген)у при його послідовному перетворенні  в фібрини дезАА та дезААВВ.

Проти частково денатурованого фібрину було отримано моноклональні антитіла (монАТ) названі FnII-2M, які відносяться до імуноглобулінів класу М. Методом імуноблотаналізу показано, що ці монАТ реагують з Аa-ланцюгом молекули фібри(оген)ну. Імуноферментним методом (ELISA) було показано, що монАТ FnII-2M  є фібрин дезААВВ-специфічними, епітоп яких знаходиться в aС-фрагменті молекули фібрин(оген)у Аa240-491.

В ході дослідження виявилося, що не дивлячись на позитивну реакцію отриманих монАТ FnII-2M з фібрином дезААВВ в методах ELISA та поверхнево-плазмонного резонансу (ППР), ці монАТ не реагують з плазмою крові хворих людей, в якій за попередніми даними було виявлено значну кількість розчинного фібрину. До пояснення цього феномену призвели результати дослідів методами ELISA та ППР, які показали, що монАТ FnII-2M не реагують з фібрином дезАА, який містить фібринопептиди В. Методом ELISA виявлено, що при додаванні до фібрину дезААВВ фібриногену суттєво знижується реакція монАТ FnII-2M  з фібрином дезААВВ.

Отримані результати свідчать про те, що в фібриногені та фібрині дезАА фрагменти Аa240-491, в яких знаходиться епітоп для монАТ FnII-2M, не експоновані, напевно через їх внутрішньомолекулярні взаємодії з фібринопептидами В та один з одним. Ці фрагменти залишаються закритими і при полімеризації фібрину дезАА  з утворенням олігомерів та протофібрил. Однак, після відщеплення фібринопептидів В від молекули фібрину дезАА aС-регіони відходять від остова молекули, що призводить до експонування епітопів та в результаті цього реакції вже утвореного фібрину дезААВВ з монАТ FnII-2M.

Імуноферментним аналізом було показано контуренція за зв’язування в розчині монАТ FnII-2M з фібрином дезААВВ та відсутність контуренції цих монАТ з aС-фрагментом Аa240-491. Відсутність конкуренції, може бути пояснена здатністю aС-регіонів до олігомеризації в розчині, яка описана іншими авторами та яка і призводить до закривання епітопу для монАТ FnII-2M.

Отримані результати дозволяють передбачити, що в молекулі  фібриногену та фібрину дезАА aС-регіони зв’язані з фібринопептидами В своїм фрагментом Аa240-491. Після відщеплення фібринопептидів В від фібрину дезАА aС-регіони відходять від остова молекули та один від одного, переключаючи свої внутрішньомолекулярні контакти на міжмолекулярні і тим самим беруть участь у  латеральній асоціації протофібрил та фібрил.