Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Інформаційний лист №2

Вельмишановні колеги!

Маємо честь повідомити, що 2-3 червня 2011 року у приміщенні конференційної зали Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (Київ, вул. Леонтовича, 9; І корпус Інституту, ІІІ поверх) відбудеться Конференція молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології–2011”. Порядок денний та програма Конференції додаються.

 

 

 

Тривалість доповіді не повинна перевищувати 10 хвилин, а відповідей на запитання – 5 хвилин. Мова доповіді – українська, російська або англійська. Серед технічних засобів у розпорядженні доповідачів будуть мікрофон, лазерна указка та комп’ютер з проектором для демонстрації презентацій у “Power Point”. Якщо буде підготовлено презентацію у “Power Point”, бажано надіслати її заздалегідь або принести файл з презентацією на компакт-диску чи флеш-накопичувачі.

З метою всебічної та об’єктивної оцінки представлених на Конкурс робіт сформовано Конкурсну комісію.

Конкурсна комісія при оцінці робіт учасників Конференції-конкурсу звертатиме особливу увагу, перш за все, на актуальність піднятої проблеми, адекватність обраних методичних прийомів експерименту, відповідність висновків поставленій меті та отриманим результатам, вміння подати матеріал та вільне володіння ним, аргументованість та вичерпність відповідей на запитання. Переможці конференції-конкурсу визначаються за середнім балом після автоматичної обробки бюлетенів конкурсної комісії.

Переможцям конкурсу буде вручено дипломи та грошові премії:

I  місце – 1500 гривень,

II місце – 1250 гривень,

III місце – 1000 гривень.

Кількість  премій буде визначена остаточно в залежності від якості доповідей, представлених на конкурс. Премії оподатковуються.

Матеріали Конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей в одному з найближчих номерів “Українського біохімічного журналу” під відповідною рубрикою.

Нагадуємо наші реквізити:

01030, Київ, вул. Леонтовича, 9; телефон – 234-33-54; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (Людмила Миколаївна Коваль – Голова Ради молодих учених). Будь ласка, консультуйтеся з нами у разі виникнення якихось запитань або проблем.

Додатки:   1. Порядок денний Конференції молодих учених

                   2. Програма Конференції

З найкращими побажаннями

Голова Ради молодих учених

Інституту біохімії                                                              к.б.н. Коваль Л.М.

                                                                                                             Додаток 1

Порядок денний Конференції молодих учених

2 червня (четвер)

10.00 – Реєстрація учасників конференції

10.30 – Вступне слово академіка С.В.Комісаренка

10.45 – І пленарне засідання

13.00 – Обідня перерва

14.00 – ІІ пленарне засідання

17.00 – Завершення роботи першого дня конференції

 3 червня (п`ятниця)  

10.00 – Реєстрація учасників конференції

10.30 – ІІІ пленарне засідання

13.00 – Обідня перерва

15.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців і закриття конференції.

Додаток 2

Програма Конференції

І пленарне засідання

2 червня 10.45 – 13.00

 1. 1.     Торгало Єлизавета Олександрівна

Вміст відновленого глутатіону в умовах введення різних форм кверцетину при експериментальному геморагічному інсульті

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

 1. 2.     Демків Ірина Ярославівна

Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи за кріогенного панкреатиту різної тривалості

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Тернопіль

 1. 3.     Ровенко Богдана Михайлівна

Калорійність дієти впливає на перебіг вільнорадикальних процесів у Drosophila Melanogaster

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ

 1. 4.     Хоменко Анна Вікторівна

Преднізолон-індуковані порушення метаболізму вітаміну D3

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

 1. 5.     Рясний Валерій Михайлович

Імуномодулююча дія бісфосфонатів та вітаміну D3 за умов аліментарного остеопорозу

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України ,Київ

 1. 6.     Бучковська Іванна Михайлівна

Стан детоксикаційної системи мишей за умов відсутності запасів вітаміну А

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

 1. 7.     Виджак Ольга Романівна

Анти-GroEl антитіла у прогнозуванні ризику репродуктивних ускладнень у жінок із хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

 1. 8.     Гунько Вікторія Олегівна

Роль модифікації спектру плацентарних білків у формуванні затримки росту плода

ФДМ «Ростовський НДІ акушерства і педіатрії» Мінздоровсоцразвитку РФ, Ростов-на-Дону, Росія  

 1. 9.     Урвант Леся Петрівна

Відщеплення фібринопептиду А від фібриногену тромбіном/рептилазою спричиняє структурні зміни в В?121-134 ділянці мономерного фібрину.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

 1. 10.                       Васильєв Роман Геннадійович

Культивування мультипотентних стовбурових клітин – похідних нервового гребеня у колагеновому та фібриновому гелях

Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України; Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, Київ

IІ пленарне засідання

2 червня 14.00 – 17.00

 1. 11.                       Кошель Тетяна Анатоліївна

Просторова орієнтація aС-регіонів молекули фібрин(оген)у при його послідовному перетворенні в фібрин.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ 

 1. 12.                       Порожан Євгенія Олександрівна

Стан лімфоїдних та стромальних елементів тимусу при развитку експериментального алергійного енцефаломієліту до та після застосування фетальних нервових клітин

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

 1. 13.                       Чумаченко Ігор Миколайович

Методи комплексної оцінки обміну NO в організмі

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

 1. 14.                       Тобілевич Тетяна Олександрівна

Порівняльна характеристика стабілізованих за участі вітчизняних природних мінералів препаратів ?-глюканази

Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква

 1. 15.                       Кучеренко Іван Сергійович

Використання силікаліту як перспективного носія при іммобілізації уреази методом адсорбції

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

 1. 16.                       Марченко Світлана Володимирівна

Потенціометричний рН-чутливий біосенсор на основі рекомбінантної уреази для визначення сечовини

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ

 1. 17.                       Савчук Марина Миколаївна 

Метод визначення концентрації формальдегіду в організмі тварин та де-які його екзогенні джерела

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

 1. 18.                       Луценко Тамара Миколаївна

Дослідження деяких факторів отримання “моделі” для вивчення явища мікрохимеризму

ДУ«Інститут генетичної та регенеративної медицини АМН України», Київ

 1. 19.                       Новохацька Тетяна Василівна

Застосування генетичної конструкції siRNA-PLASMAID для сайленсингу дельта ізоформи протеїнкінази С нормалізує судинні порушення щурів з генетично детермінованою гіпертензією

ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України», Київ

 1. 20.                       Короткевич Наталія Валеріївна

Дослідження шляхів внутрішньоклітинного транспортування ліганд-рецепторного комплексу sHB-EGF/EGFR

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

 1. 21.                       Єфанова Ольга Леонідівна

Дослідження ролі b-дефенсину-2 людини як регулятора клітинного циклу в моделі in vitro

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України, Київ

IІI пленарне засідання

3 червня 10.30 – 13.00

 1. 22.                       Касаткіна Людмила Олександрівна

Протонний градієнт секреторних гранул та  транспорт глутамату в тромбоцитах при зниженні рівня мембранного холестеролу

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

 1. 23.                       Коршун Людмила Миколаївна

Оптимізація умов бактеріальної експресії рекомбінантних аналогів глікопротеїну G вірусу простого герпесу 2 типу, та їх антигенні властивості

Акціонерне товариство закритого типу Науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед», Київ

 1. 24.                       Федосеєнко Аліна Павлівна

Вклад надекспресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85 до механізмів, асоційованих з підтриманням фенотипу ракових стовбурових клітин

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

 1. 25.                       Бурцева Ганна Володимирівна

Життєздатність культур заквашувальної композиції за зберігання

Технологічний Інститут молока та м''яса Національної академії аграрних наук України; Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ України, Київ

 1. 26.                       Вашутіна Катерина Аркадіївна

Біорізноманітність фагів лактобактерій та їх ідентифікація

Технологічний Інститут молока та м’яса Національної академії аграрних наук України; Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Київ

 1. 27.                       Іванова Тетяна Сергіївна

Біохімічні особливості глибинного культивування лікарського базидіоміцета Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

ДУ«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

 1. 28.                       Скроцька Оксана Ігорівна

Пошук перспективних штамів ацетоно-бутилових бактерій

Національний університет харчових технологій, Київ

 1. 29.                       Тігунова Олена Олександрівна

Біосинтез треоніну дріжджами Candida Utilis Л-3

ДУ«Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Київ

 1. 30.                Путієнко Руслана Володимирівна

Дослідження імуномоделюючих властивостей пробіотиків

Національний університет харчових технологій; ДП «Центр імунобіологічних препаратів», Київ