Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні  колеги,  вітаю  Вас!  Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України "Актуальні питання сучасної біохімії" продовжує свою роботу. Отже, чергове засідання семінару відбудеться 21-го червня (вівторок) 2011 р. о  10-30  ранку  в  Актовій залі Інституту. Будемо слухати доповідь пошукувача кафедри біохімії Інституту біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галкіна Олександра Валерійовича «РОЛЬ ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРА ZXDC У МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМАХ РЕГУЛЯЦІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ГЕМОПОЕТИЧНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ». Традиційно до цього листа додаю файл, що містить авторські тези доповіді. Будемо раді зустрітися  з  Вами та Вашими коллегами на засіданні нашого семінару. З повагою - С.О.Костерін.

 


Галкін Олександр Валерійович,
пошукувач кафедри біохімії Інституту біології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРА ZXDC У МОЛЕКУЛЯРНИХ МЕХАНІЗМАХ РЕГУЛяції ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ГЕМОПОЕТИЧНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ

 


Тези доповіді
Транскрипційна регуляція генної експресії лежить в основі усіх процесів, що відбуваються в живих організмах. У зв’язку з цим, розробка нових біотехнологічних підходів до вивчення їх ролі в механізмах регуляції процесів розвитку організмів, росту та диференціації клітин, а також різних метаболічних процесів є досить актуальною. Нами створені генетичні конструкції для генетичної модифікації ембріональних клітин нирки та проміелоцитів людини, які були використані для вивчення впливу транскрипційного фактора ZXDC на експресію генів у цих клітинах та його ролі в механізмах диференціації гемопоетичних попередників. Для цієї ж мети були також отримані генетично модифіковані ембріони Danio rerio з пригніченою експресією ZXDC. Вперше з використанням мікроарей-аналізу та ПЛР в режимі реального часу було виявлено більше 600 генів, експресія яких регулюється за участі ZXDC в ембріональних клітинах нирки, що дало уявлення про загальні функції ZXDC як фактора транскрипції. Показано, що надекспресія ZXDC призводить до підвищення рівня експресії мРНК фактора EGR2. На промоторі гена EGR2 було ідентифіковано сайт посадки транскрипційних факторів ZXDC та PU.1, а методом імунопреципітації хроматину підтверджено факт зв’язування ZXDC з промотором. Визначено, яким чином змінюються профілі експресії мієлоїд-специфічних клітинних маркерів та факторів транскрипції, а саме CD14, C/EBP?, GATA1, CD11b, CD36, MBP1, LRG1, PU.1, GFI1, GATA2 та C/EBPa при гранулоцитарній та моноцитарній диференціації клітин HL60. Показано, що при надекспресії ZXDC у клітинах HL60 підвищується експресія мРНК CD14, C/EBP?,  GATA1, CD11b, CD36 та C/EBPa, і відбувається часткова активація обох механізмів диференціації. Встановлено, що надекспресія ключових факторів мієлоїдної диференціації GFI1, C/EBP?, C/EBP? та PU.1 призводить до зниження експресії ендогенної мРНК ZXDC. Показано, що фактор ZXDC є присутнім на промоторі гена EGR2 у недиференційованих клітинах HL60 і звільняється при їх диференціації. Вперше було встановлено, що промотор гена EGR2 є репресованим у клітинах HL60 та визначено, що ZXDC бере участь не лише у його активації, але й у де-репресії. Показано, що в ембріонах Danio rerio ZXDC експресується на стадії зиготи і його РНК передається з яйцеклітини. Встановлено, що часовий профіль експресії ZXDC під час ембріонального розвитку Danio rerio корелює з профілем експресії фактора GATA1. При пригніченні експресії транскрипційного фактора ZXDC в ембріонах  Danio rerio за допомогою антисенс-олігонуклеотидів спостерігається порушення нормального розвитку ембріонів та зниження експресії мРНК GATA1.


Публікації
1.    Галкін О.В., Мінченко O.Г. Активація транскрипції гена EGR2 в генетично модифікованих клітинах з над експресією транскрипційного фактора ZXDC. Біотехнологія, 2010, № 5, 57-65.
2.    Галкін О.В., Мінченко О.Г. Зміни в експресії генів, зумовлені надекспресією транскрипційного фактора ZXDC у ембріональних клітинах нирки лінії HEK293. Укр. біохім. ж. – 2010. – 82, N 1. – C. 100 – 107.
3.     Галкін О.В., Mінченко O.Г. Транскрипційний фактор ZXDC приймає участь у регуляції процесів мієлоїдної диференціації // Фізика живого, 2010, 18, № 1, 95-103.
4.    Galkin O.V., Minchenko D.O., Ratushna O.O., Minchenko O.H. The expression of cell cycle and several other genes in embryonic kidney cell line HEK293 is controlled by ZXDC transcription factor signaling. Bridges in Life Sciences. 5th Annual Scientific Meeting Regional Cooperation for Health, Science and Technology. Lviv, Ukraine, April 9-11, 2010. Biopolymers & Cell. 2010, 26, N 2 (Suppl.), P. 138.
5.    Галкін О.В., Мінченко О.Г. Зміни в експресії генів, зумовлені надекспресією транскрипційного фактора ZXDC у ембріональних клітинах нирки лінії HEK293.  Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції молодих вчених. Київ, 2010. Шевченківська весна, Київ, 2010. – С. 32.
6.    Галкін О.В., Кубайчук К.І., Мінченко О.Г. Транскрипційний фактор ZXDC приймає участь у регуляції процесів мієлоїдної диференціації. Матеріали IХ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції молодих вчених. Київ, 2011. Шевченківська весна, Київ, 2011. – С. 14-15.