Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! НАУКОВИЙ СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ» ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ СВОЮ РОБОТУ. 23 ЧЕРВНЯ 2015 Р. (ВІВТОРОК) О 10-30 НА ЗАСІДАННІ СЕМІНАРУ В АКТОВІЙ ЗАЛІ ІНСТИТУТУ БУДЕМО СЛУХАТИ ДОПОВІДЬ Н.С. ВІДДІЛУ БІОХІМІЇ ЛІПІДІВ ІБХ НАНУ КОСЯКОВОЇ Г.В. «НОВІ АСПЕКТИ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ У ЩУРІВ». ТРАДИЦІЙНО ДО ЦЬОГО ЛИСТА ДОДАЄМО ФАЙЛ, ЩО МІСТИТЬ АВТОРСЬКІ ТЕЗИ ДОПОВІДІ В ОРИГІНАЛІ. ЗАПРОШУЄМО ВАС ТА ВАШИХ КОЛЕГ ДО УЧАСТІ У РОБОТІ НАШОГО СЕМІНАРУ.
З ПОВАГОЮ – С.О.КОСТЕРІН.

 

Косякова Г.В., н.с. відділу біохімії ліпідів

Тези доповіді на тему:

«Нові аспекти біологічної дії N-стеароїлетаноламіну при моделюванні цукрового діабету 2 типу у щурів»

     Цукровий діабет 2 типу є складним поліфакторним захворюванням, в патогенезі якого провідну роль відіграють інсулінорезистентність, гіперглікемія та хронічний запальний процес, які ініціюють порушення всіх типів обміну речовин та розлади у функціонуванні багатьох систем органів, що обумовлює розвиток чисельних ускладнень діабету. Як правило, серед основних ускладнень захворювання виділяють серцево-судинні патології та нейропатії, в той же час, все більшого поширення набуває і розвиток чоловічої неплідності. Беручи до уваги, що на цукровий діабет 2 типу все частіше хворіють чоловіки репродуктивного віку, пошук лікарських засобів комплексної дії для лікування цукрового діабету 2 типу та його ускладнень є вельми актуальним. Результати досліджень останніх років показують, що фармакологічно привабливими в цьому плані є   біологічно-активні ліпіди, що входять до складу ендогенної каннабіноїдної системи, зокрема група мінорних ліпідів N-ацилетаноламінів (NAEs). Раніше на моделі діабету 1 типу (стрептозотоциніндукованого) у щурів нами було показано, що застосування NAE з насиченим ацилом – N- стеароїлетаноламіну (NSE) відновлює порушення ліпідного складу сім’яників, системи оксиду азоту та сприяє зростанню рівня тестостерону в плазмі крові тварин.

Метою даної роботи було дослідження шляхів реалізації протекторного впливу NSE на функціональний стан репродуктивної системи самців-щурів з експериментальною інсулінорезистентністю (ІР).

Результати досліджень показали, що за умов ІР стану у щурів, спричиненого аліментарним ожирінням, застосування NSE тваринам в дозі 50 мг/кг, peros, протягом 2 тижнів сприяє нормалізації вмісту тестостерону в сироватці крові та збільшенню біодоступності NO в сім’яниках щурів за рахунок звільнення його з депонованих форм. Беручи до уваги, що оксид азоту бере участь у забезпеченні тестикулярного кровообігу, у регуляції майже всіх етапів сперматогенезу, а також задіяний у регуляції стероїдогенезу, підтримання доступності його для клітин у незміненому стані є важливим для забезпечення функціонального стану сім’яників щурів в процесі розвиту ожиріння та пов’язаного з ним ІР стану.

З огляду на беззаперечне значення хронічного запалення в патогенезі цукрового діабету 2 типу та його ускладнень і провідну роль ядерного фактору NF-κВ в контролі експресії генів, що беруть участь в ініціації та розвитку запалення, ми досліджували (in vitro) вплив NSE на транслокацію ядерного фактору NF-κВ у ядро LPS-стимульованих перитонеальних макрофагів щурів з інсулінорезистентним станом.

В дослідженнях in vitro було показано, що розвиток інсулінорезистентного стану у щурів спричиняє зростання вмісту р65 субодиниці ядерного фактору NF-κВ в ядрах перитонеальних макрофагів, що корелює із зростанням вмісту прозапального цитокіну TNFα в сироватці крові інсулінорезистентних щурів. Інкубація клітин з LPS протягом 30 хв викликала збільшення вмісту р65 в ядрах макрофагів. Попередня інкубація клітин з суспензією NSE 10-7 М протягом 15 хв, як перед інкубацією з LPS, так і після неї, призводила до зменшення транслокації NF-κВ у ядро макрофагфів щурів. В сироватці крові інсулінорезистентних щурів, що отримували NSE, виявлено нормалізацію вмісту TNFα. Отримані результати свідчать про виражену антизапальну дію NSE, що може бути одним з основних механізмів його протекторного впливу за умов експериментального інсулінорезистенного стану у щурів.