Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! НАУКОВИЙ СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ» ІНСТИТУТУ БІОХІМІЇ ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ СВОЮ РОБОТУ. 30 ЧЕРВНЯ 2015 Р. (ВІВТОРОК) О 10-30 НА ЗАСІДАННІ СЕМІНАРУ В АКТОВІЙ ЗАЛІ ІНСТИТУТУ БУДЕМО СЛУХАТИ ДОПОВІДЬ Н.С. ВІДДІЛУ БІОХІМІЇ ЛІПІДІВ ІБХ НАНУ ГОРІДЬКО  Т.М. «ПРОТЕКТОРНА  ДІЯ  N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ ЗА  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛІНЕРГІЧНОГО ДЕФІЦИТУ У ЩУРІВ». ТРАДИЦІЙНО ДО ЦЬОГО ЛИСТА ДОДАЄМО ФАЙЛ, ЩО МІСТИТЬ АВТОРСЬКІ ТЕЗИ ДОПОВІДІ В ОРИГІНАЛІ. ЗАПРОШУЄМО ВАС ТА ВАШИХ КОЛЕГ ДО УЧАСТІ У РОБОТІ НАШОГО СЕМІНАРУ.
З ПОВАГОЮ – С.О.КОСТЕРІН

ПРОТЕКТОРНА ДІЯ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ

ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ХОЛІНЕРГІЧНОГО ДЕФІЦИТУ У ЩУРІВ

Горідько Т.М., н.с. відділу біохімії ліпідів

 

   Хвороба Альцгеймера (ХА) – невиліковне, прогресуюче захворювання центральної нервової системи дегенеративного типу, яке, руйнуючи клітини головного мозку, викликає втрату пам'яті, проблеми в мисленні, поведінці, здатності хворих до обслуговування себе та смерті. Нині кількість хворих у світі перевищила 35,6 мільйонів осіб. Передбачають, що до 2050 року у світі від хвороби Альцгеймера потерпатимуть приблизно 100 мільйонів людей. Незважаючи на численні дослідження, етіологія і патогенез цього захворювання до кінця не вивчені. На сьогоднішній день для терапії ХА застосовують ряд препаратів, використання яких не дають повного припинення розвитку хвороби, а тільки сповільнюють її перебіг, послаблюють симптоматику та мають численні побічні ефекти. Головним чином це інгібітори холінестерази (оскільки вже на ранніх стадіях ХА виявляють холінергічний дефіцит) та антагоніст глутаматних NMDA-рецепторів. Тому дослідження патогенетичних механізмів хвороби Альцгеймера та пошук нових ефективних, безпечних сполук для терапії та профілактики нейродегенеративних розладів є актуальним і має важливе науково-практичне та соціальне значення. На нашу думку, перспективним в цьому плані є застосування біологічно активних сполук ліпідної природи – N-ацилетаноламінів.

     Метою роботи було вивчення впливу одного з насичених NAE - N-стеароїлетаноламіну (NSE) на активність ацетилхолінестерази, ліпідний склад таосновні ензими антиоксидантного захисту (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза) у плазмі крові та різних відділах головного мозку щурів за експериментального холінергічного дефіциту.

     Для моделювання у тварин хвороби Альцгеймера та відтворення холінергічного дефіциту була використана методика тривалого введення скополаміну (антагоніст мускаринових рецепторів, проявляє центральну холіноблокуючу дію та призводить до погіршення пам’яті у людини та тварин).

     Результати досліджень показали, що за умов холінергічного дефіциту у щурів, спричиненого довготривалим введенням скополаміну, застосування N-стеароїлетаноламіну (5 мг/кг маси тіла, водна суспензія, peros) сприяє зниженню активності ацетилхолінестерази у гіпокампі, фронтальній корі та плазмі крові, нормалізації ліпідного складу тканин досліджуваних відділів головного мозку, сприяє зниженню вмісту ТБК - активних продуктів, відновленню активностей досліджуваних ензимів антиоксидантного захисту та рівня відновленого глутатіону.

За даними фізіологічних досліджень, отриманими у співпраці із співробітниками лабораторії фізіології ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»,   у групи тварин, які отримували NSE(5 мг/кг маси тіла) була виявлена тенденція до збереження рефлексу пасивного уникнення через 24 години. Разом із тим, ця доза мала протекторний ефект щодо скополамінової амнезії і дозволяла групі тварин ефективно виробляти та зберігати рефлекс пасивного уникнення. Отже, NSE за умов експериментального холінергічного дефіциту у щурів, спричиненого скополаміном, може проявляти антиамнестичну модулюючу активність.

     Виявлені біохімічні та фізіологічні ефекти NSEсвідчать про можливість розглядати цю сполуку як потенційний препарат для профілактики та лікування нейродегенеративних розладів у ссавців.