Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні питання сучасної біохімії» продовжує свою роботу. 9 лютого 2016 р. (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь ст.наукового співробітника відділу біохімії мязів ІБХ НАНУ доктора біологічних наук Даниловича Юрія Володимировича; тема виступу: «Біохімічні особливості дії оксиду азоту на транспорт іонів Са та поляризацію мембран субклітинних структур гладенького мяза». Авторські тези доповіді, як завжди, додаються. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару. З повагою – С.О.Костерін.

ТЕМА:

Біохімічні особливості дії оксиду азоту на транспорт іонів Са та поляризацію мембран субклітинних структур гладенького м’яза.

Ст. наук. співр.відділубіохіміїм'язів, докт. біол. наук. Данилович Юрій Володимирович.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Зміни цитозольної концентрації Са2+ лежать в основі контролю скоротливої активності гладеньких м’язів, а Са2+-транспортувальні системи субклітинних структур (плазматичної мембрани, саркоплазматичного ретикулума, мітохондрій тощо) є головною мішенню дії речовин, які модулюють їх контрактильну функцію.

Здатність NO розслабляти міометрій - основний об’єкт досліджень відділу біохімії м’язів ІБХ НАНУ, зумовлює інтерес до вивчення біохімічних закономірностей впливу оксиду азоту на Са2+-гомеостаз міоцитів матки.

Цією проблемою останні роки займалася наукова група відділу біохімії мязів, у склад якої входять доповідач, к.б.н. Данилович Ганна та пров. інж. Коломієць Оксана.

Оксиду азоту належить провідна роль в регуляції функціональної активності мітохондрій, які, з одного боку, містять системи власного біосинтезу NO, а з іншого – є ефективною мішенню дії активних форм нітрогену через присутність залізо-сірчаних кластерів та гемових груп. Не виключено, що NO – ключова ланка підтримання оптимальної концентрації іонів Са як в міоплазмі, так і мітохондріальному матриксі.

Існують свідчення, що низькі фізіологічні концентрації NO здатні чинити протекторну дію на мітохондрії, зокрема перешкоджати надлишковій генерації ними активних форм оксигену.

З огляду на це, важливим є дослідження біохімічних властивостей оксиду азоту як можливого ендогенного регулятора Са2+-транспортувальних систем мітохондрій, а також поляризації внутрішньої мембрани органел – інтегрального показника їхньої функціональної активності. У випадку гладенького м’язу матки питання утворення NO в мітохондріях і його можливої біохімічної активності не вирішені.

МЕТА:

Дослідити закономірності дії ендогенного регулятора гладеньких м’язів оксиду азоту (нітросполук) на транспорт Са2+ в плазматичній мембрані, саркоплазматичному ретикулумі та мітохондріях міометрія, поляризацію цих субклітинних структур та ефективність роботи ЕТЛ

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ:

  1. Доведено, що оксид азоту викликає Са2+-залежну поляризацію плазмалеми клітин міометрія, яка обумовлена активацією її К+-проникності; поряд з цим, NO протидіє розвитку деполяризації плазматичної мембрани у часі.
  2. Встановлено, що оксид азоту пригнічує ключовий біохімічний механізм спряження між збудженням та скороченням – вивільнення Са2+ з саркоплазматичного ретикулума та гальмує пул-керований транспорт іонів Са в міоцити.
  3. Вперше продемонстровано, що оксид азоту синтезується у мітохондріях міоцитів матки. Він впливає на Са2+-транспортувальні процеси, сприяючи акумуляції катіона в матриксі.
  4. Оксид азоту спроможний захищати мітохондрії, помірно знижуючи електричний потенціал їхньої внутрішньої мембрани і запобігаючи процесу набухання.

Калікс[4]арени, впливаючи на Са2+-транспортувальні системи мітохондрій, можуть протектувати останні від Са2+-перевантаження і перспективні для подальших медико-біологічних досліджень як ефективні і нетоксичні регулятори функціональної активності органел.