Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні питання сучасної біохімії» продовжує свою роботу. 23 лютого 2016 р. (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь н.с. лабораторії імунології клітинних рецепторів відділу молекулярної імунології к.б.н. КОВАЛЬ Л.М.; тема виступу: “Експресія та механізм функціонування нікотинових ацетилхолінових рецепторів на В-лімфоцитах”. Авторські тези доповіді, як завжди, додаються. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.

З повагою – С.О.Костерін.

Експресія та механізм функціонування нікотинових ацетилхолінових рецепторів на В-лімфоцитах

н.с. лабораторії імунології клітинних рецепторів

відділу молекулярної імунології, к.б.н. Коваль Л.М.

Нікотинові ацетилхолінові рецептори, вперше знайдені на міоцитах та нейронах, згодом було відкрито на багатьох типах незбудливих клітин. Зокрема, нами було встановлено наявність нАХР на клітинах імунної системи – В-лімфоцитах, охарактеризовано субодиничний склад представлених рецепторів та показано їх залучення до процесів проліферації, активації та підтримання життєздатності клітин В-лімфоцитарного походження.

Метою досліджень останніх років було встановити характер експресії та функції нАХР на окремих субпопуляціях В-лімфоцитів та визначити механізм активації нАХР В-лімфоцитів.

Дослідження було проведено на нормальних магнітно відсортованих В-лімфоцитах мишей лінії C57/Bl/6 та на клітинах гібридоми SP-2/0 з використанням методів імуноферментного аналізу, протокової цитофлуориметрії, включення радіоактивної та флуоресцентних міток.

В результаті проведених досліджень показано, що нАХР a7 субтипу розподілені нерівномірно на різних субпопуляціях В-лімфоцитів: найбільша щільність спостерігається на клітинах крайової зони, які відносяться до найбільш еволюційно древніх типів В-лімфоцитів.

В іншій серії досліджень вивчали так звані регуляторні В-лімфоцити, які продукують протизапальний інтерлейкін-10 та пригнічують розвиток гуморальної імунної відповіді. Було знайдено, що ліганди a7 субтипу нАХР запобігають індукції/активації регуляторних В-лімфоцитів in vitro, що пояснює активаційний вплив антагоністу a7 нАХР на активацію В-лімфоцитів.

Адоптивний переніс передактивованих ex vivo В-лімфоцитів посилював первинну імунну відповідь мишей на цитохром с. Передактивація за присутності антагоністу a7 нАХР гальмувала розвиток IgM відповіді та запобігала утворенню IgG антитіл.

В експериментах з визначення рівнів внутрішньоклітинного Са2+ було виявлено, що механізм функціонування нАХР В-лімфоцитів не потребує відкриття іонного каналу нАХР, а опосередкований конформаційними змінами в молекулі рецептору за зв’язування як агоністу, та і антагоністу. Цей процес опосередковано впливає на відкриття кальцій-регульованих кальцієвих каналів, що призводить до підвищення концентрації внутрішньоклітинного Са2+.

Отримані данні свідчать про залучення нАХР В-лімфоцитів до регуляції гуморальної ланки імунної відповіді та визначають α7 нАХР В-лімфоцитів як метаботропний рецептор, що впливає на активацію інших рецепторів та каналів.