Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мазур Юлія Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Калікс[4]арен С-90 як селективний інгібітор Mg2+,АТР-залежної кальцієвої помпи плазматичної мембрани клітин міометрія»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої вченої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; (044)234-59-74)

Науковий керівник – Костерін С.О., академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії м’язів, замісник директора (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Вовк А.І., член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, завідувач відділу механізмів біоорганічних реакцій

Офіційний опонент – Матишевська О.П. доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Захист відбудеться 28 березня 2016 року о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії

ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою:

01601, Київ - 30, вул. Леонтовича, 9.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту біохімії

ім. О.В.Палладіна НАН України (Київ, вул. Леонтовича, 9).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., акад. НАН України                                    Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/mazur/mazuravtoref.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Мазур Юлії Юріївни «Калікс[4]арен С-90 як селективний інгібітор Mg2+,АТР-залежної кальцієвої помпи плазматичної мембрани клітин міометрія» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )