Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Короткевич Наталія Валеріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– молодший науковий співробітник відділу молекулярної імунології, лабораторії імунобіології Інституту біохімії ім. О.В Палладіна НАН України

Назва дисертації– «Молекулярні механізми реалізації біологічної активності гепарин‑зв’язувального EGF-подібного фактору росту людини»

Шифр та назва спеціальності– 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради- Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74

Науковий керівник– Колибо Денис Володимирович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу молекулярної імунології (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент– Риндич Алла Володимирівна, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу функціональної геноміки (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Офіційний опонент– Гарманчук Людмила Василівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри біохімії (ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Захист відбудеться« 25 » квітня 2016 року о 14 годиніна засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О. В Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9).

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/korotkevich/Korotkevych_Autoref_21_03_16_NEW.pdf{/aridoc}

 

Відгук

на дисертаційну роботу Короткевич Наталії Валеріївни «Молекулярні механізми реалізації біологічної активності гепарин‑зв’язувального EGF-подібного фактору росту людини» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )