Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступсня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача - Курільченко Ірина Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює - старший викладач кафедри біології Донбасського державного педагогічного університету

Назва дисертації - «Флуоресцентне мічення нанорозмірних контейнерів для візуалізації їх взаємодії з біологічними об'єктами»

Шифр та назва спеціальності - 03. 00. 20. - біотехнологія

Шифр спеціалізованої ради - Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон - Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74)

Науковий керівник - Малюкін Юрій Вікторович, чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заст. директора з наукової роботи (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. Харків)

Офіційний опонент - Співак Микола Якович, чл.-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України)

Офіційний опонент - Демченко Олександр Петрович, доктор біологічних наук, ст.н.с., завідувач лабораторією нанобіотехнологій (Інститут біохімії

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/kurilchenko/arefkurilch.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Курільченко Ірини Юріївни «Флуоресцентне мічення нанорозмірних контейнерів для візуалізації їх взаємодії з біологічними об'єктами» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03. 00. 20. - біотехнологія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )