Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Шановні колеги, вітаю Вас! Науковий семінар Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України «Актуальні проблеми сучасної біохімії» продовжує свою роботу. 24 травня 2016 р. (вівторок) о 10-30 в Актовій залі Інституту будемо слухати доповідь м.н.с. лабораторії нанобіотехнологій відділу молекулярної імунології ІБХ НАНУ Декалюк Марії Олегівни, тема доповіді: «Нові нановуглецеві флуорофори: синтез, оптичні властивості та їх взаємодія з клітинами». Мова йде за апробацію кандидатської дисертації. Авторські тези доповіді, як завжди, додаються. Запрошуємо Вас та Ваших колег до участі у роботі нашого семінару.
З повагою – С.О.Костерін.

Нові нановуглецеві флуорофори: синтез, оптичні властивості та їх взаємодія з клітинами

Декалюк Марія Олегівна

м.н.с лабораторії нанобіотехнологій

відділу молекулярної імунології

Актуальність. Дослідження вуглецевих наноматеріалів продовжують залишатися актуальними впродовж тривалого часу завдяки унікальним структурним та спектральним властивостям цих сполук, які надають їм суттєвих переваг над іншими типами наночасток у флуоресцентному аналізі. Наразі відомі вуглецеві наноматеріали, що широко використовуються, зокрема графен та графіт у різних модифікаціях, потребують достатньо коштовних вихідних матеріалів, тривалого часу синтезу та можуть проявляти токсичні впливи на живі організми. Надання цим сполукам додаткових корисних флуоресцентних властивостей і позбавлення цитотоксичності пов’язано з певними труднощами, усунення яких значно підвищить практичний інтерес та попит до вуглецевих наноструктур. Зважаючи на таке становище, виникає потреба розробки нових вуглецевих наночасток, які б мали бажані флуоресцентні властивості, синтезувались в один етап та водночас не проявляли цитотоксичних ефектів.

Метою роботи було створення та застосування нових флуоресцентних вуглецевих наноматеріалів в якості сенсорних елементів для клітинних досліджень.

Для реалізації поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

  1. Розробка методів синтезу вуглецевих точок, оптимізація цього процесу; вивчення та проведення модифікацій їх структури; визначення флуоресцентних властивостей цих наноструктур у розчинах та на рівні поодиноких часток.
  2. Експериментальне доведення можливості використання вуглецевих точок для візуалізації клітинних структур; демонстрація доцільності застосування вуглецевих точок для ідентифікації клітин у нативному стані та за апоптозу за характером їх забарвлення.
  3. Оцінка ефективності використання вуглецевих точок в сучасних методиках мікроскопічних досліджень, зокрема мікроскопії високої роздільної здатності.

В результаті було створено нові функціональні флуоресцентні вуглецеві наноматеріали - вуглецеві точки, і продемонстровано їх застосування в клітинних дослідженнях. Зокрема, наведено приклади їх використання у якості флуоресцентних барвників (репортерів) для визначення характерних перетворень в живій клітині за різних її функціональних станів. Продемонстровані у цій роботі оптичні та структурні властивості наночасток створюють підґрунтя для подальшої розробки нових дієвих біосенсорів на їх основі.