Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Базалій Андрій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер лабораторії сигнальних механізмів клітини Інституту біохімії О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації«Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Дробот Л.Б., доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії сигнальних механізмів клітини (Інститут біохімії О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Філоненко В.В., доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сигнальних систем клітини (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Офіційний опонент – Матишевська О.П., доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії (Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Захист дисертації відбудеться 26 вересня 2016 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., професор, акад. НАН України                                                               Костерін С.О.

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/bazalii/bazaliiref.pdf{/aridoc}

 

Відгук

на дисертаційну роботу Базалій Андрія Вікторовича «Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-залежних механізмах активації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналювання у пухлинних клітинах» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04. - біохімія. (ВІДГУК1- pdf ), (ВІДГУК2- pdf ).