Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Токарчук Катерина Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу регуляції обміну речовин Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Участь альдегідів у розвитку оксидативного стресу in vitro та in vivo»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (01030, м.Київ, вул. Леонтовича, 9, тел.. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Данилович Ю.В., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Верьовка С.В., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії (ДУ “Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України”)

Офіційний опонент – Дворщенко К.О., доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач НДЛ біохімії, відділення біологічних і біомедичних технологій (Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Захист відбудеться 26 вересня 2016 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за адресою: 01030, Київ, вул. Леонтовича, 9.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біохімії
ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, Київ, вул. Леонтовича, 9).

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,                                       Костерін С.О.

д.б.н., професор, акад. НАН України

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/tokarchuk/Tokarchuk_avtoreferat.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Токарчук Катерини Олександрівни «Участь альдегідів у розвитку оксидативного стресу in vitro та in vivo» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )