Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

Про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

 

          Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Дудченко Олександр Євгенович

          Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер ІІ категорії кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

          Назва дисертації – «Розробка і оптимізація кондуктометричного мультибіосенсора для визначення низки вуглеводів у харчових продуктах»

          Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

          Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

          Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9: тел. (044)234-59-74)

          Науковий керівник – Дзядевич С.В., доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)

          Офіційний опонент - Курдиш І.К., доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України)

          Офіційний опонент - Карпов О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри біотехнології і мікробіології (Національний університет харчових технологій)

 Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01.

д.б.н., професор, академік НАН України                                                            Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/dudchenko/avtoreferat.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Дудченко Олександра Євгеновича «Розробка і оптимізація кондуктометричного мультибіосенсора для визначення низки вуглеводів у харчових продуктах» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )