Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Зайцева Ольга Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу регуляції обміну речовин Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Особливості розвитку і корегування оксидативно-нітрозативного стресу за експериментального остеопорозу»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74)

Науковий керівник – Великий Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії (Національний університет біоресурсів і природокористування МОН України)

Офіційний опонентКучменко Олена Борисівна, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії молекулярної біохімії відділу фундаментальних досліджень (ДУ Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України)

 Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01

академік НАН України,

д.б.н., професор                                                                                   С.О. Костерін

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/zaitseva/zaitseva_ar.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Зайцевої Ольги Володимирівни «Особливості розвитку і корегування оксидативно-нітрозативного стресу за експериментального остеопорозу» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )