Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Декалюк Марія Олегівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «Нові нановуглецеві флуорофори: синтез, оптичні властивості та їх взаємодія з клітинами»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044) 234-59-74)

Науковий керівник – Демченко Олександр Петрович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Офіційний опонент – Солдаткін Олексій Петрович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії біомолекулярної електроніки (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України)

Офіційний опонент – Співак Микола Якович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України)

 

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/dekaluk/a_r_dekaluk.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Декалюк Марії Олегівни «Нові нановуглецеві флуорофори: синтез, оптичні властивості та їх взаємодія з клітинами» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )