Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Харькова Анастасія Павлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Назва дисертації – «ERN1-залежна регуляція експресії генів системи IGF у клітинах гліоми»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.04 – біохімія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.240.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9; тел. (044)234-59-74)

Науковий керівник – Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)

Офіційний опонент – Калачнюк Лілія Григорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Офіційний опонент – Телегеєв Геннадій Дмитрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу молекулярної генетики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України)

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.240.01,

д.б.н., проф., акад. НАН України                                                                 Костерін С.О.

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук

{aridoc engine="google" width="600" height="300"}/images/autoref_pdf/Kharkova/a_kharkova.pdf{/aridoc}

Відгук

на дисертаційну роботу Харькової Анастасії Павлівни «ERN1-залежна регуляція експресії генів системи IGF у клітинах гліоми» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (ВІДГУК1- pdf,ВІДГУК2- pdf )