Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

ВІТАЄМО НАШИХ ГЕРОЇВ!

За підсумками 2016 р. ними стали:

Указом Президента України №440/2016 від 11 жовтня 2016 року  за поданням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки премійовано авторський колектив Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України за цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" (автори: Луговськой Е.В., Колибо Д.В., Колеснікова І.М., Олійник О.С., Костюченко О.П., Глузман Д.Ф., Сидоренко С.П., Скляренко Л.М., Шлапацька Л.М.).

 

Після вручення премії. Київ, 2016

Доробок лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки містить результати багаторічних досліджень щодо отримання, характеристики та впровадження моноклональних і рекомбінантних антитіл для фундаментальних досліджень та створення на їх основі діагностичних засобів та алгоритмів діагностики. Створено першу в Україні бібліотеку рекомбінантних scFv-антитіл людини. Запропоновано нові імунохімічні тест-системи для виявлення дифтерійного токсину і антитіл проти нього в сироватці крові людини. Створено першу вітчизняну панель моноклональних антитіл протиантигенів клітин людини. Розроблено і впроваджено в клінічну практику алгоритми імуноцитохімічної діагностики лейкозів і метастатичних уражень лімфатичних вузлів і кісткового мозку.

Міністерство освіти і науки України, НАН України, WEB of SCIENCE AWARD (THOMSON REUTERS)  відзначила  кращих українських вчених нагородами.

У номінації «Кращі вчені України: науки про життя» почесною нагородою відзначено завідувача лабораторії нанобіотехнологій відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, д.б.н., проф. Олександра Петровича Демченка –  «ЛІДЕР НАУКИ УКРАЇНИ 2016», Вчений України. За значні успіхи. Біологія та науки про життя.

 

Указом Президента України "Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року" №509  від 17.11.2016 р. премію присуджено одному із членів авторського колективу Декалюк Марії Олегівні – молодшому науковому  співробітникові Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, за роботу «Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань».

 

 

ПОСТАНОВОЮ Верховної Ради України «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» Премію Верховної Ради України у 2016 р. присуджено співробітникам відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України: Касаткіній Людмилі Олександрівні,  канд. біол. наук , Крупко Ользі Олександрівні, канд. біол. наук ,  Сівко Роману Віталійовичу, канд. біол. наук за роботу «Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів».

 

 Премію імені Платона Костюка (видатного українського вченого, директора Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України у 1966-2010 рр., академіка НАН України) для молодих науковців присуджено  науковому співробітникові відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,  канд. біол. наук Людмилі Касаткіній.