Оберіть свою мову

Телефонний довідник

 
 

GoogleTranslate

Ukrainian English Estonian French German Italian Latvian Lithuanian Polish Spanish
 

Додаток Б

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «БІОЛОГІЯ» ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ІНСТИТУТІ БІОХІМІЇ ІМ. О.В. ПАЛЛАДІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Додаток 4
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України

Додаток 6

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності
у сфері вищої освіти